Persoonlijke bescherming in carrosseriewerkplaatsen en spuiterijen

 • Bij 3M gaan we er niet van uit dat veiligheid vanzelfsprekend is. De gezondheid en het welzijn van uw werknemers zijn ervan afhankelijk. Door samen te werken met ervaren veiligheidsspecialisten, partners en klanten zorgen onze medewerkers ervoor dat we u helpen een omgeving te creëren waarin uw werknemers worden beschermd - effectief, efficiënt en voordelig.

  Persoonlijke bescherming tegen mogelijk schadelijke laknevel, stof en geluid van apparaten moet een prioriteit zijn. 3M kan helpen bij het identificeren van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), inclusief het testen van luchtkwaliteit en passende stofmaskers, advies over regelgeving op het gebied van gezondheidszorg en veiligheid en veiligere werkmethoden.

Het is in uw eigen belang...

 • Uw gezondheid is uw waardevolste bezit en het is uw eigen verantwoordelijkheid en die van uw werkgever om hier zorg voor te dragen en een bijdrage te leveren aan uw welbevinden en uw mogelijkheden om te werken en te presteren.

  Naast de algemene fysieke gezondheid moet speciale aandacht worden gegeven aan de bescherming van vitale organen omdat schade hieraan vaak onomkeerbaar is. Deze hebben daarom speciale zorg en aandacht nodig.


 • Huid

   Eén van uw vitale organen is uw huid, wat tegelijkertijd ook het grootste orgaan is. De huid beschermt u tegen chemische, fysieke en bacteriële invloeden, neemt deel aan de stofwisselingsfuncties en zorgt voor de warmteregeling van uw lichaam. Bovendien zorgt de huid voor de tastzin en helpt deze gevaren voor uw lichaam te onderkennen door de mogelijkheid om structuren, temperaturen, pijn en dergelijke te voelen.

   Bij een volwassen persoon is de huid ongeveer 2 vierkante meter groot en is deze ongeveer 1/6 van uw lichaamsgewicht. De huid is echter slechts 1-4 mm dik en het belangrijkste deel, de buitenhuid, is slechts 0,02 mm dik!

 • Ogen

  Uw ogen zijn de sleutel tot de visuele wereld. Perfect, zoals de natuur altijd is, beschikt het zeer gevoelige oog over natuurlijke bescherming, zoals oogleden, wimpers en traanvloeistof, die bescherming bieden tegen uitwendige invloeden zoals stof of vuil. Deze mechanismen bieden echter alleen onder 'normale' omstandigheden voldoende bescherming - niet bij blootstelling aan werkomstandigheden, zoals die in carrosseriewerkplaatsen of spuiterijen. Het dragen van beschermende brillen of schermkappen is daar verplicht.

 • In uw oren worden twee vitale zintuigen tegelijk gecombineerd: uw gehoor en uw evenwichtsgevoel. Een gezond gehoor maakt verbale communicatie mogelijk en het herkennen van gevaren door het waarnemen van akoestische signalen. Dankzij uw evenwichtsgevoel kunt u rechtop lopen.

 • Onder ademhaling wordt de absorptie van zuurstof en de resorptie van koolstofdioxide door het lichaam verstaan. Gebrek aan zuurstof in de lucht leidt tot verminderde zuurstof in de lichaamscellen en voorkomt of blokkeert vitale functies. Een gebrek aan zuurstof wordt niet direct opgemerkt door de zintuigen - er moet daarom altijd worden gecontroleerd of uw ademhalingsorganen naar behoren functioneren.