Pasvormvalidatie

Pasvormvalidatie

 • Pasvormvalidatie vormt een essentieel onderdeel van een totaal actieplan voor bescherming op de werkplek. Het is bedoeld om de drager te helpen bij de juiste keuze van product en maat en te trainen in het correcte gebruik ervan, om zeker te zijn van een passend niveau van bescherming tegen gevaren op de werkplek. De principes van pasvormvalidatie zijn van toepassing op elk PBM-product, maar voor nauwsluitende stofmaskers, gehoor- en oogbescherming worden doorgaans erkende pasvormvalidatiemethoden (pasvormtesten) gebruikt.


Hoe kan pasvormvalidatie helpen bij pasvormproblemen?

  • Belangrijkste element van het programma voor bescherming op de werkplek
  • Geeft een inschatting van hoe goed een bepaald PBM de werknemer past
  • Geeft ook een inschatting van comfort, compatibiliteit en algemene geschiktheid voor de drager
  • Ideale kans voor de werknemer om te oefenen met het gebruik en de goede pasvorm van PBM

Er zijn in verschillende landen verschillende interpretaties over hoe pasvormvalidatie moet worden uitgevoerd. Er zijn echter twee belangrijke methoden die worden gebruikt: kwalitatieve en kwantitatieve pasvormtest.


Methoden voor pasvorm testen

 • Kwalitatief - hierbij is het criterium eenvoudig goed/niet goed op basis van het subjectieve antwoord van de drager
  • Levert een eenvoudig GOED / NIET GOED op basis van de subjectieve beoordeling van de drager of de beperkte meting, zoals een dichtheidstest voor sommige oordoppen.
  • De drager bepaalt of de PBM past of niet op basis van smaak of geur, zoals bij ademhalingsbescherming met luchtfilters.
 • Kwantitatief - levert kwantificeerbare informatie en genereert een numerieke waarde die kan worden geïnterpreteerd in het licht van gevaren op de werkplek
  • Levert een objectieve meting van de pasvormfunctie van het product
  • Voor ademhalingsbescherming met filter wordt deze waarde vergeleken met een minimaal functieniveau om te bepalen of het product de test heeft doorstaan of niet.
  • Voor gehoorbeschermingsmiddelen bepaalt deze waarde een persoonlijke dempingsscore.

Wat is het verschil tussen pasvormcontrole en pasvormtest?

Pasvormvalidatie kan worden uitgevoerd met een eenvoudige pasvormcontrole of een pasvormtest. Pasvormcontrole is een zeer eenvoudige manier om na te gaan of de PBM goed past bij de drager. De mate van bescherming die de drager krijgt, wordt er niet mee aangegeven.

 • Pasvormcontrole
  • Uitgevoerd door de werknemer/drager elke keer dat deze de PBM opzet
  • Goede oefening dat de PBM op de juiste wijze past bij de drager
  • De werknemer blijft verantwoordelijk
  • Schetst foutieve opzet van de pasvorm
  • Richtlijnen geboden in gebruikersinstructies
 • Pasvormtest
  • Test die elke keer moet worden uitgevoerd wanneer een nieuw model van een PBM wordt gekozen
  • Uitgevoerd door een bevoegd persoon die door de werkgever is aangewezen
  • Verantwoordelijkheid van de werkgever en in sommige landen een vereiste in het kader van nationale regelgeving