Veilig en zeker. Elke keer de juiste pasvorm.

Pasvormtest

3M Ademhalingsbeschermingsprogramma

Overzicht van de pasvormtestprocedure

Nauwsluitende maskers moeten echt dicht tegen het gezicht van de drager zitten om de bescherming te geven die ervan verwacht wordt. Dit geldt ook voor onderhoudsvrije maskers (ook wel ´stofmaskers´ genoemd). Daarom is de pasvormtest in vele landen vereist voordat een werknemer met het verplichte ademhalingssysteem aan het werk gaat. Daarnaast moeten in de volgende gevallen pasvormtesten worden uitgevoerd:

 

 • Elke keer dat een ademhalingsbeschermingproduct wordt gebruikt die anders is van formaat, vormgeving, model of makelij.
 • Als het gezicht zodanig is veranderd dat dit de pasvorm beïnvloedt, zoals bij een aanzienlijke verandering van het lichaamsgewicht of een grote tandheelkundige ingreep.
 • Op regelmatige basis in bepaalde landen, bijvoorbeeld in de V.S., moet de pasvormtest jaarlijks worden herhaald.

 

Huidige regelgeving voor pasvormtesten vereisen vaak niet dat die personen die de testen uitvoeren gecertificeerd zijn. Echter, dienen zij wel bevoegd te zijn om een pasvormtest uit te voeren, dragers kunnen begeleiden om stofmaskers op de juiste manier aan te brengen, ongeldige testen herkennen en uitrusting goed kunnen reinigen en onderhouden. Sommige landen hebben echter vrijwillige beoordelingssystemen voor pasvormtesters, bijvoorbeeld BSiF Fit2Fit, een systeem dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt.

Meer informatie over regelgeving voor pasvormtesten

   

Er zijn twee soorten testen: de kwalitatieve en kwantitatieve test.

 • Kwalitatieve fit test (KLFT)

  Een kwalitatieve fit test (KLFT) mag alleen worden gebruikt voor het testen van de pasvorm van:

  Gelaatsstukken met filters en halfgelaatsmaskers (met deeltjes- of combinatiefilters). Kwalitatieve methoden kunnen geschikt zijn voor volgelaatsmaskers volgens bepaalde pasvormtestvoorschriften en alleen in bepaalde omstandigheden. Een KLFT is een ´goed/niet goed´-test en hangt af van het smaakzintuig van de gebruiker voor het proeven van een goedgekeurde teststof. Dat zijn voornamelijk deze stoffen:

  • Sacharine (zoete smaak)
  • Bitrex® (bittere smaak)

  Elke KLFT-methode werkt met zeven lichaamsbewegingen die elk 1 minuut worden uitgevoerd:

  • Normaal ademhalen.
  • Diep ademhalen.
  • Hoofd heen en weer bewegen.
  • Hoofd op en neer bewegen.
  • Voorover buigen vanuit de taille.
  • Hardop  lezen / praten.
  • Weer normaal ademhalen.

   

  Meer informatie over protocollen voor pasvormtestenen.

 • Kwantitatieve fit test (KNFT)

  Een kwantitatieve test (KNFT) kan worden gebruikt om de pasvorm te testen van elk nauwsluitend stofmasker. Hierbij wordt een instrument gebruikt dat de lekkage rond de gezichtsafdichting meet en een numeriek resultaat geeft, de ´pasvormfactor´ genaamd. Er zijn drie algemeen geaccepteerde KNFT-testprotocollen:

  • Gegenereerde aërosol werkt met een ongevaarlijke aërosol, zoals keukenzout (NaCl), die wordt gegenereerd in een testruimte.
  • Condensatiekernenteller (CNC, Condensation Nuclei Counter) werkt met omgevings-aërosol en behoeft geen testruimte.
  • Gecontroleerde onderdruk (CNP, Controlled Negative Pressure) werkt met een test die een vacuüm creëert door tijdelijk de luchttoevoer af te sluiten. (Er is nog een vierde methode, die een verkorte versie is van deze test.)

  KNFT´s werken met dezelfde zeven lichaamsbewegingen als KLFT (in de V.S. komt daar een extra ´grimas´-test bij, waarbij de persoon gedurende 15 seconden lacht of fronst).

  Een pasvormfactor van minstens 100 is vereist voor halfgelaatsmaskers en een minimale pasvormfactor van 500 (V.S.) of 2000 (V.K.) voor een volgelaatsmasker met negatieve druk.


 • Het belang van een goede pasvorm

  De pasvorm van het masker is belangrijk omdat het gaat om een aantal essentiële zaken:

  • Afdichting
  • Compatibiliteit
  • Betrouwbaarheid
 • masker

  De afdichting van het masker

  Een goede pasvorm betekent dat het masker dicht tegen uw huid aan zit. Een masker kan alleen zijn werk doen als er lucht door het filter gaat. Lucht zal de weg van de minste weerstand volgen, dus als er geen afdichting is, gaat de lucht rondom in plaats van via het masker en dan neemt de bescherming af.

 • Betrouwbaarheid van het stofmasker

  Hoe beter een stofmasker past, des te stabieler het tegen het gezicht van de drager blijft zitten. Bij de pasvormtest wordt gekeken of de afdichting van het stofmasker standhoudt wanneer de werknemer zich beweegt. Daarom moeten personen tijdens de test een aantal lichaamsbewegingen maken. Als een stofmasker verschuift tijdens een beweging, blijft de afdichting mogelijk niet gehandhaafd.

 • Compatibiliteit met andere PBM

  Veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, vizieren, veiligheidshelmen en overalls kunnen elkaar allemaal in de weg zitten voor de ruimte op iemands gezicht, hoofd of lichaam. Als bijvoorbeeld een halfgelaatsmasker niet goed past (vooral als het te groot is) kan het een bril overlappen. Hoe vaker dat gebeurt, des te vaker een bril kan beslaan en des te groter is de kans dat dit de afdichting van het masker beïnvloedt.
  Zie de gebruikersinstructies voor meer informatie.

  Om deze problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen tijdens het werk, vereisen pasvormvoorschriften dat PBM die afbreuk zouden kunnen doen aan de afdichting ook juist tijdens de pasvormtest moeten worden gedragen.

 • Afdichtingscontrole door gebruiker: een essentiële dagelijkse test

  Werknemers die nauwsluitende ademhalingsbescherming dragen, moeten elke keer dat ze hun stofmasker opzetten een afdichtingscontrole uitvoeren. Mogelijk schrijft de nationale regelgeving dit ook voor, tenzij het masker vrijwillig wordt gedragen. Een pasvormtest garandeert dat het stofmasker past en voor een veilige afdichting zorgt, maar een afdichtingscontrole door de gebruiker garandeert dat het masker elke keer op de juiste manier wordt gedragen.

  Gebruikers kunnen een afdichtingscontrole met positieve of negatieve druk uitvoeren:

  • Een controle met positieve druk houdt in: u blokkeert het uitademventiel op een half- of volgelaatsmasker of dekt het stofmaskeroppervlak op een filterend gelaatsstuk af. Meestal gebruikt u daarvoor uw handen. Vervolgens probeert u uit te ademen. Als de druk licht toeneemt, betekent dit dat er geen lucht lekt langs de randen van het masker.
  • Een controle met negatieve druk houdt in: u blokkeert de inlaatventielen op een half- of volgelaatsmasker of dekt het stofmaskeroppervlak op een filterend gezichtsstuk af. Meestal gebruikt u daarvoor uw handen. Vervolgens probeert u in te ademen. Als er geen lucht in komt, is de afdichting juist.

  Zie de gebruikersinstructies voor meer informatie.In het kort enkele feiten over pasvormtesten

De pasvorm testen is niet alleen vaak verplicht ingevolge nationale regelgeving, het is ook cruciaal voor ademhalingsveiligheid. In dit overzicht wordt het hoe en waarom van pasvormtesten in enkele punten toegelicht.

 • Pasvormtesten moeten worden uitgevoerd voordat een nauwsluitend masker wordt gebruikt
  Bovendien moet de pasvorm door werknemers worden getest zodra een ademhalingsbescherming wordt gebruikt die anders is van formaat, vormgeving, model of makelij; wanneer een fysieke verandering optreedt die van invloed kan zijn (zoals een aanzienlijke verandering van lichaamsgewicht, een tandheelkundige ingreep of andere verandering in het gezicht) en volgens bepaalde nationale regelgeving moet het regelmatig gebeuren, zoals in de VS door OSHA is verordend dat de test ten minste eenmaal per jaar moet worden uitgevoerd.
 • Als nauwsluitende maskers (ook wel ´gelaatstuk´ genoemd) verplicht zijn op een werklocatie, moet de pasvorm van deze maskers voorafgaand aan het gebruik worden gecontroleerd.
 • Pasvormtesters moeten echter vaak wel weten hoe ze een test moeten uitvoeren, ongeldige resultaten herkennen en uitrusting goed reinigen en onderhouden. Sommige landen hebben vrijwillige beoordelingssystemen voor pasvormtesters, bijvoorbeeld BSiF Fit2Fit, een systeem dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt (link naar www.fit2fit.org).
 • Een kwalitatieve fit test (KLFT) mag alleen worden gebruikt om de pasvorm te testen van bepaalde luchtzuiverende maskers met negatieve druk en nauwsluitende maskers met positieve druk en luchttoevoer. Deze testen hangen af van het vermogen van de gebruiker om een bepaalde smaak, geur of irriterende waar te nemen. Een kwantitatieve test (KNFT) kan worden gebruikt om de pasvorm te testen van elk nauwsluitend masker. Hierbij wordt een instrument gebruikt dat de lekkage rond de gezichtsafdichting meet en een numeriek resultaat geeft uitslag, de ´pasvormfactor´ genaamd.
 • Zonder pasvormtest is er geen manier om te weten te komen of het masker daadwerkelijk het beloofde beschermingsniveau voor een bepaalde werknemer kan bieden. Een slecht passend masker zal waarschijnlijk niet het vermelde beschermingsniveau van de nominale protectiefactor (NPF) of aangewezen protectiefactor (APF) aan de werknemer bieden. De werknemer kan dus op de werkplek worden blootgesteld aan gevaren voor de luchtwegen.
 • Een masker kan alleen zijn werk doen als er lucht door het filter gaat. Lucht zal de weg van de minste weerstand volgen, dus als er niet afdoende afdichting is, gaat de lucht rondom in plaats van via het masker. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een goede pasvorm als nauwsluitende maskers worden gedragen.
 • Ademhalingsbescherming wordt vaak gelijktijdig met andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gedragen. Veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, vizieren, veiligheidshelmen en overalls kunnen elkaar allemaal in de weg zitten voor de ruimte op iemands gezicht, hoofd of lichaam en kunnen derhalve ook afbreuk doen aan de afdichting. Pasvormtesten moeten garanderen dat onderdelen van de uitrusting bij elkaar passen en dat deze de effectiviteit van het masker niet benadelen door de afdichting aan te tasten.
 • Een baard, snor en zelfs stoppels hinderen de afdichting van een nauwsluitend masker. Daarom vereist de regelgeving dat werknemers glad geschoren zijn op de dag van de pasvormtest en is gezichtsbeharing verboden op delen waar het masker in aanraking komt met het gezicht.
 • Daarom moeten bij een pasvormtest een aantal lichaamsbewegingen worden gemaakt, zoals draaien met het hoofd en spreken. Hierbij wordt gekeken of de afdichting van het masker standhoudt wanneer de werknemer zich beweegt.

Registratieformulier Pasvormtest

 • Het registratieformulier pasvormtest is de documentatie voor de werkgever waarin staat dat werknemers de pasvormtest hebben gedaan en deze met succes hebben voltooid.