Man met 3M-masker en gehoorbescherming

Gids voor PBM-verordening (EU) 2016/425

Wanneer en waarom verandert de PBM-verordening?

Vanaf april 2018 is de PBM-richtlijn 89/686/EEG vervangen door de nieuwe PPE-verordening 2016/425. De PBM-richtlijn is geïntroduceerd om processen te harmoniseren en om te weerspiegelen hoe persoonlijke beschermingsmiddelen tegenwoordig worden ontwikkeld en op de markt worden gebracht in Europa.

 

Van april 2018 tot april 2019 is de overgangsfase tussen het moment waarop de verordening wordt gepubliceerd en toegepast. In april 2019 moeten alle PBM-producten met het CE-keurmerk voldoen aan de PBM-verordening.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

De PBM-verordening is een bindende wet waarmee duidelijke, gedetailleerde eisen worden gesteld. Deze dienen volledig te worden toegepast in alle Europese lidstaten. De verordening geldt voor alle vormen voor de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen, met inbegrip van verkoop op afstand, en beoogt een hoog gezondheids- en veiligheidsniveau te realiseren, gebruikers te beschermen en eerlijke concurrentie te waarborgen.

 

De beginselen veranderen op diverse punten:

 • Wijziging van categorisering van productgerelateerd in risicogerelateerd
 • Wijziging van classificatie voor bepaalde productcategorieën;
  Gehoorbescherming, nu gecategoriseerd als ‘schadelijk geluid’ (risico), wordt verplaatst van categorie II naar categorie III
 • Conformiteitsverklaring voor de EU dient bij elk product te worden verstrekt (of met een koppeling waar de verklaring kan worden verkregen)
 • Technische documentatie en conformiteitsverklaring voor de EU blijven tien jaar bewaard nadat de persoonlijke beschermingsmiddelen op de markt zijn gebracht
 • Geldigheid van vijf jaar/vervaldatum voor nieuwe certificaten
 • Vastgelegde verplichtingen voor economische operatoren binnen de toeleverings- en distributieketen

Meer informatie


Conformiteitsverklaring en certificaten

Conformiteitsverklaring en certificaten van 3M zijn toegankelijk via de onderstaande links.


Schadelijk lawaai

 • Schadelijk lawaai

  De PBM-verordening beschouwt schadelijk geluid als onomkeerbaar gezondheidsrisico. Daarmee bevindt gehoorbescherming zich op hetzelfde hoge risiconiveau als ademhalings- en valbescherming.