Hechtsterkte van lijm

Lijmen en tapes bieden unieke voordelen in vergelijking met lassen en mechanische bevestigingsmiddelen zonder aan stevigheid in te boeten. Leer hoe de hechtsterkte van lijm wordt getest en gemeten en zie de vele aandachtspunten om de juiste lijm voor een toepassing te kiezen.

Stevigheid van een lijmverbinding meten

 • De gebruikelijkste manier om de hechtsterkte te meten, is de verbinding uiteen te trekken. Afbeelding van lijmverbinding die uiteen wordt getrokken.

  Omdat alle hechtingsmechanismen een rol spelen bij de prestaties, moeten hechtingswetenschappers de stevigheid van een lijmverbinding onderzoeken om te zien hoe de lijm presteert in een bepaalde toepassing. 

  De meting van het hechtingseffect kan de stevigheid van een lijmverbinding helpen te bepalen. De meest gebruikelijke meetmethode is de lijmverbinding uit elkaar te trekken. De benodigde kracht om de verbinding te verbreken, geeft de technici een inzicht in het gedrag van de lijm bij een bepaalde toepassing.

Wetenschappers meten het hechtingseffect (adhesiekracht) door een lijmverbinding uit elkaar te trekken.

Adhesie en cohesie werken samen om een sterke hechting te maken

 • Leer over de duidelijk verschillende zones binnen een lijmverbinding. Dwarsdoorsnede van een lijmverbinding.

  Adhesiekracht

  De lijmsterkte betreft de verbinding tussen een lijm en de ondergrond en is doorgaans de belangrijkste overweging bij het ontwerpen van een sterke lijmverbinding. Maar de lijmsterkte is niet de enige kritieke factor om een effectieve hechting te bereiken. Zelfs als u de sterkste lijm ter wereld gebruikt, zal de verbinding bezwijken als de lijm niet aan het oppervlak van de ondergrond hecht.

 • Cohesiekracht

  De cohesiekracht is de interne sterkte van een lijm - de mogelijkheid om onder belasting bijeen te blijven. Hoe hoger de cohesiekracht, des te sterker de lijm. De cohesiekracht wordt bepaald door de chemische samenstelling van de lijm. De lijmsterkten lopen sterk uiteen: van drukgevoelige lijmen tot constructie-epoxylijmen en acrylaatlijmen.  

  Het is belangrijk rekening te houden met de specifieke belastingen van een lijmverbinding, zoals schuiven, splitsen, afpellen en trekken. Bij het kiezen van de lijm met de beste cohesiekracht voor een taak, is het nuttig om de hoogte en de frequentie te weten van de belasting in uw specifieke toepassing.  

Oppervlakte-energie van ondergrond is belangrijk voor de lijmkeuze

 • Leer hoe de

  Oppervlakte-energie is een fysieke eigenschap van het oppervlak van een materiaal, die bepaalt of een lijm nauw contact maakt. Bij een hoge oppervlakte-energie verspreidt een vloeistof zich over het oppervlak, waardoor het wordt bevochtigd ("wet out"). Bij een lage oppervlakte-energie vloeit de vloeistof niet uit en ontstaan er druppels. Een lijm moet de ondergrond bevochtigen om een verbinding te kunnen maken.

  Om de juiste lijm te kiezen, is het belangrijk dat u de oppervlakte-energie van alle ondergronden in uw verbinding kent en weet hoe de lijm elke ondergrond bevochtigt. Denk ook aan de reinheid van het oppervlak, want sommige lijmen vereisen een uiterst schone ondergrond.