Trifecta banner met een laptop met het model voor de eindige elementenanalyse

Eindige-elementenmethode (EEM) | methode (EEM) en modellering

Het technische ondersteuningsteam van 3M staat klaar om u te helpen met antwoorden op uw vragen rond modellering en simulatie. Boek een 30-min. meeting met onze EEM-expert om uw vragen te verduidelijken.

BOEK EEN MEETING

Eindige-elementenmethode (EEM) voor 3M™ tapes en lijmen

  • Wat is de eindige elementenanalyse (EEM)?

   EEM biedt verschillende voordelen voor ingenieurs, waaronder de mogelijkheid om het gedrag van complexe systemen, zoals spanning, rek en vervorming, onder verschillende belastingsomstandigheden nauwkeurig te voorspellen. Hierdoor kunnen ingenieurs potentiële problemen identificeren en ontwerpwijzigingen doorvoeren voordat ze een fysiek prototype maken. Bovendien kan EEM een kosteneffectieve oplossing zijn, waarmee het aantal benodigde fysieke prototypes en de doorlooptijd kunnen worden verminderd. Het gereedschap is zeer flexibel, kan een breed scala aan systemen analyseren, waaronder complexe samenstellingen, en kan niet-lineair materiaalgedrag aan. Ingenieurs kunnen EEM gebruiken om het systeemontwerp te optimaliseren door de optimale materiaalselectie, geometrie en belastingscondities te bepalen om de gewenste prestaties te bereiken. Tot slot biedt EEM gedetailleerde visualisaties van systeemgedrag, zodat ingenieurs inzicht krijgen en verbeterpunten kunnen identificeren.

    

    

  •  

  • Bekijk het gratis webinar voor meer informatie

   Bent u geïnteresseerd in mechanische karakteriseringstechnieken voor het modelleren van lijm? Dan is deze training over EEM ideaal voor u.

    

   Webinar op aanvraag


 • Dosering van vloeibare lijm

   

 • Interessante materialen definiëren

  Een ingenieur maakt een rendering van een assemblage met de eindige elementensoftware en definieert elk belangrijk materiaal. Om de prestaties met simulaties te voorspellen, definieert het model de geometrieën van de onderdelen, hun relatie tot elkaar en hun materiaaleigenschappen. De materiaaleigenschappen worden gedefinieerd met behulp van een materiaalmodel dat het gedrag, zoals de spanning-rekreactie van het materiaal, beschrijft. Materiaalmodellen zijn een van de belangrijkste inputs van de EEM en beïnvloeden rechtstreeks de nauwkeurigheid van de uiteindelijke EEM-resultaten van de gebruiker.

  Drukgevoelige lijmen (PSA's - Pressure Sensitive Adhesives))

  PSA's zijn zachte, flexibele, niet-reactieve lijmen die een verbinding vormen wanneer druk wordt uitgeoefend. Hun materiaalgedrag is visco-elastisch, wat betekent dat, naast een typische rek- en temperatuurafhankelijkheid, ook hun sterkte evenredig is met de vervormingssnelheid. Als gevolg van viskeuze effecten zoals spanningsrelaxatie geven conventionele mechanische eigenschappen zoals de elasticiteitsmodulus en Poisson's ratio, zelfs bij relevante reksnelheden en temperaturen, de fysica van de visco-elasticiteit, en dus het gedrag van PSA's, niet goed weer.

  Structurele lijmen

  Structurele lijmen zijn reactieve systemen die hoge belastingen kunnen dragen (>7 MPa overlappende schuifsterkte). Structurele lijmeigenschappen variëren van flexibel tot zeer stijf. Sommige taaie lijmen kunnen grote plastische vervormingen ondergaan alvorens te bezwijken. De mechanische respons van structurele lijmen moet zowel in het elastische als in het plastische regime worden gekarakteriseerd, met inbegrip van de gevoeligheid voor reksnelheid en temperatuur.


 • Eindige elementen materiaalmodel voor drukgevoelige lijmen (PSA's)

  3M bevindt zich in een unieke positie om lijmmaterialen te kunnen karakteriseren

  • Lijmen vertonen andere mechanische gedragingen bij blootstelling aan verschillende belastingsomstandigheden dan standaard technische materialen zoals metalen. Om deze effecten in een materiaalmodel vast te leggen, zijn geavanceerde test- en kalibratiemethoden nodig. 3M bevindt zich in een unieke positie om lijmmaterialen te kunnen karakteriseren en geavanceerde materiaalmodellen te leveren in een formaat dat compatibel is met diverse eindige elementen-modelleringssoftware.

    

   Drukgevoelige lijmen en structurele lijmen hebben verschillende materiaaleigenschappen waardoor ze voor verschillende toepassingen geschikt zijn. Het is belangrijk te begrijpen hoe die eigenschappen zich vertalen naar de toepassing. EEM-modellering is een hulpmiddel om het juiste lijmsysteem voor de toepassingseisen te bepalen.

    


 • Een geschikt materiaalmodel definiëren

  Materiaalgegevenskaart

  • Het gedrag van materialen kan in de EEM worden opgenomen door gebruik te maken van zogenaamde materiaalgegevenskaarten (MDC's - Material Data Cards). De kalibratie van bepaalde modellen die worden gebruikt om het gedrag van lijmen te karakteriseren, vereist tot vijf verschillende soorten experimenten (de herhalingen niet meegerekend) per reksnelheid en temperatuur en aanvullende experimenten ter validatie. Aangezien het genereren van MDC's veel knowhow, software-infrastructuur en uitgebreide experimentele tests vereist, heeft 3M MDC's ontwikkeld die beschikbaar zijn voor gangbare 3M-lijmen en -tapes voor tal van commercieel verkrijgbare EEM-softwaretoepassingen. De MDC's kunnen worden aangevraagd via onderstaande knop. Hoewel de in commerciële EEM-software beschikbare materiaalmodellen doorgaans niet alle fysische effecten zoals visco-elasticiteit, schade en de daarmee gepaard gaande verweking, dempinggedrag, plasticiteit, enz. voor zowel kleine als eindige vervormingen kunnen dekken, bieden wij verschillende MDC's aan die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Daarom willen wij graag wat basisinformatie over uw toepassing weten om u de best passende MDC voor uw toepassing te kunnen bieden.

   3M MDC's zijn met succes toegepast in diverse toepassingen zoals sterktebepaling onder quasi-statische en crash- en schokbelastingen, wet-out-analyse, analyse van mismatch door thermische expansie en Geluids- en Trillingshinder (GTH) analyse. Als u uw toepassing wilt bespreken met een van 3M's EEM-experts, helpen wij u graag verder.

   MATERIAALGEGEVENSKAART (MDC) AANVRAGEN


 • Laten we uw project starten

  3M's EEM-experts staan klaar om u te ondersteunen met antwoorden op uw vragen over modellering en simulatie.

  • Boek een vergadering van 30 minuten met onze EEM-expert.
  • Het is gratis en slechts 2 klikken verwijderd.

   

  BOEK EEN MEETING


Groene herobanner met de voorkant van de whitepaper

Whitepaper eindige elementenanalyse

Klik hieronder om onze whitepaper over de eindige elementenanalyse te downloaden. De whitepaper is opgesplitst in 6 hoofdgebieden: Inleiding, Verbindingsbreuken, Continuum modelleren, Cohesieve zone modelleren, Modelvalidatie en Conclusie.

3M en Ansys leiden ingenieurs op (pdf, 180 KB)

Cohesieve zonemodellen voor 3M™ structurele lijmen (pdf, 967 KB)

Lijmverbindingen voor spoorwegvoertuigen (pdf, 180 KB)

Neem contact met ons op

 • Wanneer u dit formulier indient, kan u via e-mail/telefonisch gecontacteerd worden door een 3M medewerker of door één van onze geauthoriseerde zakelijke partners waarmee wij uw gegevens mogelijk delen in overeenstemming met het privacybeleid van 3M.

 • Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Verzenden Verzenden

Hartelijk dank voor uw verzoek.

Een van onze Rail Industry Solutions experts zal binnenkort contact met u opnemen.

Helaas.

Er ging wat fout. Probeer het later opnieuw.

BELANGRIJKE MEDEDELING: De technische informatie, richtlijnen en andere verklaringen in dit document of anderszins verstrekt door 3M zijn gebaseerd op gegevens, tests of ervaringen die 3M betrouwbaar acht, maar de nauwkeurigheid, volledigheid en representativiteit van dergelijke informatie wordt niet gegarandeerd. Dergelijke informatie is bedoeld voor mensen met voldoende kennis en technische vaardigheden om de informatie te beoordelen en hun eigen geïnformeerde oordeel erop toe te passen. In het bijzonder is de klant zelf verantwoordelijk voor zijn eigen productontwerp, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de materiaalgegevenskaart (MDC - Material Data Card)), eindige elementenanalyse of simulaties die door 3M worden verstrekt. Met deze informatie wordt geen licentie onder de intellectuele eigendomsrechten van 3M of derden verleend of geïmpliceerd. Voorts is de klant als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de MDC, met inbegrip van eventuele schade aan zijn computer(s) of appara(a)t(en) of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of gebruiken van digitale gegevens, d.w.z. de MDC.

PRODUCTKEUZE EN -GEBRUIK: Vele factoren waarover 3M geen controle heeft en die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing beïnvloeden. Daarom is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om het product te evalueren en te bepalen of het geschikt is voor de toepassing van de gebruiker. Onder andere dient de klant een risico-inschatting uit te voeren op de werkplek en te bepalen welke regelingen en normen van toepassing zijn (bijvoorbeeld OSHA, ANSI, enz.). Het niet juist beoordelen, selecteren en gebruiken van een 3M-product en geschikte veiligheidsproducten, of het niet voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften, kan leiden tot letsel, ziekte, overlijden en/of schade aan eigendommen.

GARANTIE, BEPERKT VERHAAL EN AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Tenzij een andere garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke verpakking van het 3M-product of in de productdocumentatie (in welk geval deze garantie geldt), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de toepasselijke 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product levert. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Indien een 3M-product niet aan deze garantie voldoet, is de enige en exclusieve remedie, naar keuze van 3M, vervanging van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Met uitzondering van de hierboven genoemde beperkte verhaalsmogelijkheid en voor zover wettelijk verboden, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of verband houdend met het 3M-product, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving of verlies van zakelijke kansen), ongeacht de wettelijke of billijke theorie die wordt aangevoerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.