Optische klasse

Optische klassen

Een helder verschil

Zichthelderheid

  • Om er zeker van te zijn dat de geboden zichthelderheid van veiligheidsbrillen geschikt is voor bepaalde werkzaamheden, moeten de brekingseigenschappen van de lens boven een vereist niveau komen. Lenzen kunnen worden onderverdeeld in drie klassen.

    Optische klasse 1 is voor ononderbroken werken met bijzonder hoge zichtvereisten, klasse 2 is voor werken met gemiddelde zichtvereisten en klasse 3 is voor grof werk zonder speciale zichtvereisten (uitsluitend bedoeld voor uitzonderlijke gevallen en niet voor ononderbroken gebruik).

    Er zijn ook verschillende optische afwijkingen die diverse vervormingseffecten veroorzaken. Er is een sferische, prismatische, cilindrische en astigmatische vervorming. De hierboven vermelde optische klassen en de bijbehorende gebruiksduur hangen af van de vervormingseffecten per optische klasse. Op basis hiervan wordt sferische vervorming toegewezen aan klasse 1, prismatische en cilindrische vervorming aan klasse 2 en astigmatische vervorming aan klasse 3.


Meer informatie over 3M Oogbescherming