• Verkeersveiligheid


  Voor iedereen die ons wegennet ontwerpt en beheert, is terugdringen van het aantal verkeersdoden en -gewonden een prioriteit. Met de toenemende verkeersdrukte bestaan de grootste uitdagingen uit het waarborgen van de veiligheid van zowel weggebruikers als wegwerkers, het beheren van verkeersstromen, en het evenwicht tussen deze factoren en de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

  3M specialiseert zich al ruim 70 jaar in de ontwikkeling van technologieën om de verkeersveiligheid te verbeteren en het verkeer te beheren. Sinds 1940 produceert 3M reflecterende folie voor verkeersborden en in de afgelopen zes decennia hebben we diverse innovatieve oplossingen voor reflecterende folie geïntroduceerd om de zichtbaarheid van verkeersborden, voertuigen en wegmarkeringen te vergroten.


Oplossingen

 • Verkeersborden zijn van groot belang voor bestuurders. Ze geven informatie die bestuurders nodig hebben om veilig te kunnen reizen. Er zijn drie vereisten waaraan verkeersborden moeten voldoen, of ze nu permanent of tijdelijk zijn. Ze moeten opvallend zijn om de aandacht van een bestuurder te trekken, leesbaar zijn bij verschillende omstandigheden, hoeken en afstanden, en begrijpelijk en geloofwaardig zijn om te worden nageleefd.

  Meer lezen

 • Er is een directe relatie tussen de kwaliteit van wegmarkeringen en het aantal doden en gewonden op ons wegennet. Zichtbare en opvallende belijningen op de rijbaan kunnen bestuurders veilig over de weg leiden, in natte en droge omstandigheden, dag en nacht. 3M biedt wegmarkeringstape en wegdekreflectoren met superieure retro-reflectie om zowel de aandacht van bestuurders als de verkeersveiligheid te vergroten.

  Meer lezen

 • Werkvakken zijn gebieden met een extreem hoog risico voor zowel bestuurders als wegwerkers. Wegwerkzaamheden zijn vaak afgezet op manieren die de bestuurder niet herkent en vinden vaak plaats op snelwegen. De aanwezigheid van wegwerkers en wegenbouwmachines kan tot extra verwarring en meer bestuurdersfouten leiden.

  Meer lezen

 • Bedrijfs- en hulpdienstvoertuigen rijden vaak met hoge snelheid, kunnen zwaar beladen zijn, plotselinge manoeuvres maken of tijdelijk de weg blokkeren, en moeten duidelijk zichtbaar zijn voor alle andere weggebruikers. Deze voertuigen kunnen het beste met reflecterend materiaal worden gemarkeerd zodat ze altijd zichtbaar zijn, om de bestuurders van de voertuigen te beschermen en verkeersongevallen te voorkomen.

  Meer lezen