Lasrookmaskers kiezen

Bepaal de risiconiveaus

Een overzicht van metalen, lasprocedé´s en de keuze van het lasrookmasker

  • Elk soort lasrook bevat gas en/of stofdeeltjes. De aard van de verontreiniging wordt gedeeltelijk bepaald door het materiaal dat u last, hoe het is afgewerkt of gereinigd en ook door het type laselektrode dat wordt gebruikt Raadpleeg beroepsgezondheidsdeskundigen om de risiconiveaus te bepalen op basis van nationale veiligheidsnormen. Beroepsmatige blootstellingslimieten staan in de nationale veiligheidseisen van elk land. Uw gecertificeerde bedrijfshygiënist kan 3M™ EVM Omgevingsmeters gebruiken voor het in realtime meten van schadelijke stoffen of 3M™ Monitoren voor organische dampen gebruiken om persoonlijke blootstellingsniveaus te bepalen.


Europese normen

De Europese norm voor een compleet motoraangedreven luchtfilteringsapparaat met een helm of vizier is norm EN 12941. Er is geen afzonderlijke classificatie voor stoffilter (P, particle) in norm EN 12941 omdat het stoffilter onderdeel is van de systeemclassificatie. Norm EN 12941 definieert drie prestatieklassen (TH1, TH2 en TH3). De getallen geven het prestatieniveau aan (inwaartse lekkage) en de trekkrachtsterkte van de ademhalingsslangen en koppelingen binnen de classificatie. Inwaartse lekkage voor klasse TH1 is maximaal 10%, voor TH2 maximaal 2% en voor TH3 maximaal 0,2%.
Gasfilters hebben letters en kleurcodes die aangeven tegen welke gassen het filter bescherming biedt, zoals gedefinieerd in norm EN 12941. Bijvoorbeeld: ´A´ voor organische, ´B´ voor anorganische en ´E´ voor zure gassen. Voor motoraangedreven luchtfilteringsmaskers wordt de capaciteit van een gasfilter bepaald door de eenheid te testen op zijn luchtstroomsnelheid. De getallen op het gasfilter geven de capaciteit aan: ´1´ voor lage capaciteit, ´2´ voor gemiddelde capaciteit of ´3´ voor hoge capaciteit. Zo heeft een van de gasfilters die verkrijgbaar zijn voor het 3M™ Adflo™ stofmasker de classificatie A1B1E1.

Apparaten voor ademhalingsbescherming met een ademluchttoestel met toevoerleiding vallen onder EN 14594*. Het toestel werkt niet als losstaand apparaat en de luchtkwaliteit in de luchttoevoer moet voldoen aan de vereisten van EN 12021.

Informatie over wetgeving, grenswaarden enzovoort zijn te vinden in de publicaties van de desbetreffende officiële instanties


Algemene gids voor ademhalingsbescherming

Hieronder staat een algemeen, kort overzicht van de 3M lasrookmaskers dat geschikt kan zijn voor uw lasklus. In het overzicht worden de te lassen metalen, lastechnieken en ventilatie-omstandigheden behandeld. Vervolgens worden de soorten ademhalingsbescherming opgenoemd die uw bedrijfshygiënist zou kunnen aanbevelen op basis van hun risicobeoordelingen.
P = voor het filtreren van deeltjes (particles) via onderhoudsvrij stofmasker, herbruikbaar masker of motoraangedreven ademhalingsbescherming waarin een hoogefficiënt filter voor deeltjes (P) is geïnstalleerd.
P + A B E = deeltjes- en gasfiltratie via motoraangedreven luchtsysteem waarin zowel een hoogefficiënt stoffilter (P) als een A1B1E1 (of A2) filter zijn geïnstalleerd

S= toegevoerde lucht via regelaar en filtereenheid.

Stap 3

Ga verder met stap 3 voor een algemeen, kort overzicht van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen voor uw lasklussen.