Voertuigmarkeringen

 • Voertuigmarkeringen

  Veiligheidsmarkeringen waarmee uw voertuig overdag en 's nachts zichtbaar blijft.

  Voertuigen die gezien worden, zijn veiliger. Dit is met name belangrijk voor voertuigen die met hoge snelheid rijden, zwaar beladen zijn of regelmatig stoppen op drukke wegen of snelwegen. Duidelijk zichtbare voertuigmarkeringen spelen een grote rol bij de veiligheid van weggebruikers. Dit wordt ook erkend in veiligheidsvoorschriften, zoals Reglement ECE104 dat verplicht werd in 2011.

  Reglement ECE104 is van toepassing op alle nieuw ingeschreven vrachtwagens met een massa vanaf 7,5 ton en aanhangers met een massa vanaf 3,5 ton die binnen Europa rijden. In dit reglement wordt de norm gedefinieerd voor het retro-reflecterend materiaal dat mag worden gebruikt, en in Reglement ECE48 Artikel 6.21 wordt de plaatsing op het voertuig beschreven.

  De voertuigmarkeringen worden niet alleen gebruikt voor vrachtwagens waarbij zichtbare markeringen belangrijk zijn. 3M™ Diamond Grade™ DG³ reflecterende folie wordt gebruikt voor allerlei voertuigmarkeringen, van vrachtwagens die zwaarder dan 7,5 ton zijn en hulpdienstvoertuigen tot voertuigen voor wegwerkzaamheden die regelmatig stoppen op snelwegen. De folie is sterk retroreflecterend, uitstekend hechtend, bestand tegen water en vuilafstotend. De folie is duidelijk zichtbaar op alle afstanden en vanuit alle hoeken, waardoor bestuurders en hulpverleners worden beschermd in moeilijke en vaak gevaarlijke werkomstandigheden.


Meer levens redden

 • Reglement ECE104 is nu verplicht in alle EU-lidstaten. In Slowakije, Italië en Roemenië geldt dit ook voor bestaande voertuigen en aanhangwagens.

  Italië was het eerste land in Europa dat dit reglement invoerde in 2006. Een onderzoek naar ongevallen 's nachts wees uit dat het aantal verkeersdoden in Italië in deze periode veel sneller daalde dan in andere West-Europese landen: een daling van 36% in Italië tegenover een daling van 18% in de rest van West-Europa (Bron: ERSO-DaCoTa Reports 2006 – 2012).


Productcategorieën

 • Ambulances, politieauto's en brandweerwagens moeten dag en nacht opvallen en goed zichtbaar zijn. Het gebruik van sterk retro-reflecterende markeringen beschermt de hulpverleners en hun voertuigen.

  Producten

 • Alle vrachtwagens die zwaarder zijn dan 7,5 ton en na 2011 zijn geproduceerd, moeten opvallende markeringen hebben op de voorkant, zijkant en achterkant van de vrachtwagen.

  Het assortiment voertuigmarkeringstapes van 3M voor vrachtwagens met harde ombouw of zeildoek is gemakkelijk aan te brengen, sterk retro-reflecterend en duurzaam, en beschermt de voertuigen en bestuurders op de weg.

  Producten

 • Bepaalde typen opvallende markeringen zijn verplicht voor voertuigen die regelmatig op de weg stoppen voor wegwerkzaamheden of andere werkzaamheden.

  De retro-reflecterende folie van 3M biedt extra bescherming voor de wegwerkers, het publiek en de voertuigen bij werkzaamheden aan de weg.

  Producten