Inzet van 3M voor het beheer van PFAS: testen en remediëren

Testen en saneren

We zijn ervan overtuigd dat mensen vertrouwen moeten kunnen hebben in de kwaliteit van hun drinkwater

 • De loutere aanwezigheid van PFAS-stoffen houdt niet in dat ze schadelijk zijn. We hebben wereldwijd al meer dan 200 miljoen dollar geïnvesteerd in PFAS-remediëring, onder meer in het testen en saneren op de vestigingen waar we PFAS-materialen geproduceerd hebben.

  3M’s doorgedreven onderzoek naar analysemethoden heeft geleid tot geavanceerde technologie om in het milieu en bij mensen lagere PFAS-waarden dan ooit tevoren te kunnen detecteren en meten. Naarmate onze wetenschappelijke en technologische knowhow toenemen zullen we blijven investeren in baanbrekende detectie- en verwerkingstechnologieën en samen met de lokale gemeenschappen bekijken waar die technologie het verschil kan maken.


  Afdichting & insluiting


  Hoe 3M de oppervlakteafvoer en de grondwaterimpact beperkt

  De verwerking gebeurt op een manier die door de verschillende bevoegde autoriteiten is goedgekeurd. Wat houdt deze verwerking precies in: de uitgegraven grond wordt aangebracht boven de grondwaterstand en zal worden afgedekt met een waterdichte folie. Dit laat geen insijpeling van regenwater toe. Op die manier vermijden we uitloging van PFOS-concentraties in de onderliggende grondlagen, of in het grondwater.

  In goedgekeurde Technische verslagen wordt beschreven hoe uitgegraven gronden mogen gebruikt worden. Bepaalde gronden met PFOS zullen gebruikt worden als een bouwkundige toepassing. Deze zullen worden afgedekt door een dubbele laag. Concreet houdt de afdekking in dat bovenop een HDPE-folie van 2,5 mm dikte een slecht doorlatende laag en een erosiebestendige leeflaag wordt aangebracht. De dikte van de ersosiebestendige leeflaag is afhankelijk van de vegetatiedoelstelling.


Grondwaterbehandeling

Wat doet 3M om PFAS uit water te verwijderen

3M maakt gebruik van een combinatie van oppompen en behandelen van grondwater. Bij dat proces wordt grondwater opgepompt, vaak via een reeks van aangelegde boorputten. Het winningsproces verlaagt de watertafel met het oog op het beheersen van de natuurlijke beweging van grondwater binnen een gewenste locatie.

Dat proces van hydraulische insluiting wordt gemonitord via een reeks van grondwaterputten om de efficiënte werking van het ontrekkingsproces te bevestigen. Grond- of afvalwater worden behandeld met granulaire actieve kool (GAC) om restconcentraties PFOS in de koolstof te adsorberen en zo de lozing ervan in het milieu te beperken.

 • Behandeling met actieve koolstoffilters voor het verwijderen van PFAS
  Behandeling met granulaire actieve kool
 • Schema van het oppompen van grondwater voor het verwijderen van PFAS
  Schematische voorstelling van een grondwateronttrekking

Testen & evalueren

3M is sinds lang een pionier in de ontwikkeling van analytische methoden voor het meten van PFAS-verbindingen in het milieu. We investeerden tot op vandaag ruim $100 miljoen in dat onderzoek.

 • De onderneming heeft doorlopend gewerkt aan de ontwikkeling van accurate, reproduceerbare analysemethoden om PFAS te meten in uiteenlopende milieucompartimenten, zoals drinkwater, afvalwater, grondwater, bodems, sedimenten en biologische vloeistoffen en weefsels. De analysemethoden van 3M hebben de basis gelegd voor veel van de latere regelgevende methoden. Ons VGM-laboratorium is ISO 17025 geaccrediteerd, heeft meer dan 200 standaard operationele procedures en hanteert de Goede Laboratoriumpraktijken (GLP). Wij hebben onze analysemethoden gebruikt om een beter begrip te krijgen van hoe PFAS-verbindingen zich in het milieu gedragen en hoe ze zich verplaatsen, en ook om methoden te evalueren om PFAS-verbindingen veilig en betrouwbaar uit water te verwijderen. We hebben onze resultaten voorgesteld op internationale wetenschappelijke bijeenkomsten en sinds 1994 heeft ons VGM-laboratorium meer dan 39 artikelen over PFAS in toonaangevende peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.

Toekomstige technologie

3M blijft investeren in het onderzoek naar en de beoordeling van geavanceerde technologieën.

 • Bij 3M voeren we zelf onderzoek en werken we samen met academische instellingen en beroepsorganisaties om de rol van nieuwe technologie in de toekomst te verkennen en te begrijpen. Nieuwe technologieën – zoals ionenwisseling – kunnen bijvoorbeeld technisch en economisch beter haalbaar zijn. We hebben de resultaten van ons werk in dit domein in toonaangevende peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en op internationale wetenschappelijke bijeenkomsten voorgesteld. Een van onze publicaties over saneringstechnologie is sinds 2009 meer dan 200 maal in werk van andere wetenschappers geciteerd.

Bij 3M zetten we wetenschap in om enkele van de grootste wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

We weten dat ook andere wetenschappers en onderzoekers gelijkaardige problemen proberen op te lossen.


Vaak gestelde vragen over PFAS

 • Inzet van 3M voor het beheer van PFAS
  Wat zijn PFAS?

  PFAS staat voor een grote groep van stoffen op basis op basis van poly- en perfluoralkylstoffen. De groep omvat verschillende categorieën en klassen van stabiele chemicaliën en materialen met handige eigenschappen: ze zijn olie- en waterafstotend, temperatuurvast en elektrisch isolerend.

 • geschiedenis van de PFAS-verbindingen (PFOS en PFOA) bij 3M
  Waar komen PFAS vandaan?

  De eerste commerciële productieprocessen voor PFAS dateren uit de jaren 1940. In de jaren vijftig begon 3M met de productie van PFOA en PFOS, twee soorten van PFAS, voor toepassingen in producten, gebaseerd op hun vele nuttige eigenschappen, waaronder waterresistentie, oppervlaktebescherming en hittebestendigheid.

 • Inzet van 3M voor het beheer van PFAS: gezondheidswetenschappen
  Wat leert de wetenschap ons?

  Hoewel er onderzoek bestaat dat zou wijzen op mogelijke verbanden met bepaalde biomarkers of gevolgen van PFOS voor de menselijke gezondheid, zijn de resultaten niet consistent of spreken ze elkaar tegen en tonen geen oorzakelijk verband. 3M en andere toonaangevende experts van over de hele wereld blijven onderzoek verrichten naar PFAS en de gezondheidsproblemen die er potentieel mee gepaard gaan.