wetenschappers kijken in een laboratorium door een microscoop

PFAS Historiek

Waar komen PFAS vandaan?

 • Hoe bepaalde PFAS ontwikkeld werden

  De eerste commerciële productieprocessen voor PFAS dateren uit de jaren 1940. In de jaren vijftig gebruikt 3M die processen om uiteenlopende PFAS te gaan produceren, waaronder PFOS, een stof van de PFAS-familie die toepassingen vond in verschillende producten. In de jaren 1950 lanceerde 3M verschillende producten op basis van PFAS, waaronder Scotchgard™.

  In de jaren zestig ging het Amerikaanse leger op zoek naar een nieuw, snel en efficiënt brandblusmiddel tegen complexe vloeistofbranden dat gebruik zou maken van de unieke eigenschappen van PFAS. Dit product werd later bekend als AFFF (Aqueous Film Forming Foam). 3M produceert en verkoopt niet langer AFFF.

  In Zwijndrecht is 3M gestopt met de productie van PFOS-verbindingen in 2002.


Productbeheer en milieuverantwoordelijkheid

 • Hoe 3M behoedzaam met PFAS omgaat

  Bij 3M benaderen we onze milieu- en duurzaamheidspraktijken met dezelfde strenge blik die we ook voor onze toekomstige innovatieve producten hanteren. Innovatie is voor ons immers een holistisch proces dat gepaard gaat met voortdurend onderzoek van onze producten en hun potentiële milieueffecten.

  Zo zijn we ruim 40 jaar geleden al van start gegaan met ons baanbrekende programma Pollution Prevention Pays (PDF, 12.21 MB), waarmee we onder andere het storten van zo’n 2,5 miljoen ton afval wisten te vermijden. In 2018 konden oplossingen van 3M bij onze klanten 15 miljoen emissies voorkomen.

  Begin 2019 hebben we er ons bovendien toe verbonden om tegen 2050 voor al onze activiteiten de stap te zetten naar volledig hernieuwbare energie en tegen 2025 willen we met dat proces voor de helft rond zijn.

  Wetenschap en technologie evolueren en boeken vooruitgang. Dat geldt ook voor onze producten en productieprocessen. Het onderzoek van 3M naar PFOS overspant een periode van ruim een halve eeuw. Door de jaren heen hebben we onze kennis en onze instrumenten om deze en andere verbindingen te bestuderen verbeterd. Het onderzoek van 3M is doorslaggevend gebleken bij de ontwikkeling van analysetechnologie om deze stoffen en tal van andere PFAS te detecteren en meten, in lagere concentraties dan ooit tevoren.

  Sinds de jaren zeventig loopt 3M voorop bij de ontwikkeling van analytische instrumenten om almaar kleinere hoeveelheden PFOS te kunnen meten in het bloed en in uiteenlopende milieucompartimenten. Aan het einde van de vorige eeuw heeft dit ons in staat gesteld om bepaalde PFAS-verbindingen op te sporen op onverwachte plaatsen in het milieu en bij de bevolking, in concentraties die eerder niet detecteerbaar waren. Zo ontdekten we PFOS op ppb-niveau (deeltjes per miljard) (Hansen et al., 2001). Om dat even in perspectief te zetten: één deeltje per miljard komt overeen met één seconde in 30 jaar of 1 cent op een bedrag van 10 miljoen.

  Dankzij die toegenomen analytische mogelijkheden kon 3M ook steun verlenen aan het onderzoek van andere wetenschappers die toegang hadden tot banken met milieumateriaal, zoals vissen, vogels, zoogdieren enz.. Daarbij werden in specimen van over de hele wereld kleine hoeveelheden van bepaalde PFAS vastgesteld.

  In een reactie op de evoluerende kennis en het nieuwe inzicht dat deze verbindingen het potentieel vertonen om naar verloop van tijd op te stapelen, maakte 3M in 2000 bekend dat het, bij wijze van voorzorgsmaatregel, wereldwijd en vrijwillig, de productie van PFOS geleidelijk zou stopzetten.

  We faseerden ook materialen uit die gebruikt werden bij de productie van bepaalde afstotende coatings en oppervlakte actieve producten. De meeste van de betrokken activiteiten werden tegen eind 2002 stopgezet. Tot de uitgefaseerde producten behoren bijvoorbeeld ook AFFF (Aqueous Film Forming Foam) en bepaalde coatings voor voedselverpakkingen. In de loop der jaren en tot op vandaag is de onderneming de volgende engagementen aangegaan:

   

  • Blijven monitoren van de gezondheid van de werknemers en hun blootstelling aan PFAS.
  • Meebouwen aan de wetenschappelijke kennis over PFAS.
  • Kennis en onderzoeksresultaten delen met anderen.
  • Samenwerken met uiteenlopende overheidsinstanties.
  • Herwerken van bepaalde productlijnen om gebruik te maken van materialen met een kleinere milieu-impact.
  • Onderzoek verrichten naar milieueffecten en waar nodig saneren bij 3M-vestigingen waar die materialen gebruikt en/of verwijderd werden.

   

   

  De uitfasering werd bekendgemaakt lang vóór ook maar één van onze concurrenten besliste om te stoppen met de productie van PFOS-verbindingen. Deze beslissing van 3M dateert van negen jaar vóór de EPA, het Amerikaans agentschap voor milieubescherming, zijn eerste levenslange gezondheidsadvies uitbracht voor de concentratie van beide verbindingen in drinkwater.


PFAS vandaag

 • Vandaag produceren verschillende ondernemingen, waaronder 3M, PFAS-verbindingen die toegepast worden in producten voor dagelijks gebruik. Het behoort tot de filosofie en het beleid van 3M om haar producten voortdurend te perfectioneren en hun impact op het milieu te minimaliseren. De door 3M gebruikte materialen werden getest en beoordeeld om hun veiligheid voor het beoogde gebruik te kunnen garanderen. Toezichthoudende instanties ontvangen deze gegevens en vele ervan zijn ook publiek toegankelijk.


Vaak gestelde vragen over PFAS

 • Inzet van 3M voor het beheer van PFAS
  Wat zijn PFAS?

  PFAS staat voor een grote groep van stoffen op basis op basis van poly- en perfluoralkylstoffen. De groep omvat verschillende categorieën en klassen van stabiele chemicaliën en materialen met handige eigenschappen: ze zijn olie- en waterafstotend, temperatuurvast en elektrisch isolerend.

 • Inzet van 3M voor het beheer van PFAS: gezondheidswetenschappen
  Wat leert de wetenschap ons?

  Hoewel er onderzoek bestaat dat zou wijzen op mogelijke verbanden met bepaalde biomarkers of gevolgen van PFOA en PFOS voor de menselijke gezondheid, zijn de resultaten niet consistent of spreken ze elkaar tegen en tonen geen oorzakelijk verband. 3M en andere toonaangevende experts van over de hele wereld blijven onderzoek doen naar PFAS en de gezondheidsproblemen die er potentieel mee gepaard gaan.

 • Inzet van 3M voor het beheer van PFAS: testen en remediëren
  Wat doet 3M?

  3M investeerde wereldwijd al ruim 200 miljoen dollar in onderzoek naar PFAS, onder meer voor test- en saneringsdoeleinden. We beschikken ook over een coördinatiecentrum ‘PFAS’ waar wetenschappers die milieuonderzoek doen naar PFAS analysestalen kunnen verkrijgen.