arts in gesprek met een patiënt

De focus weer terug op wondgenezing

Optimaliseer wondgenezing en verbeter de levenskwaliteit van de patiënten

 • Wondzorg is zowel een kunst als een wetenschap. U schenkt uw toewijding en vaardigheden aan uw patiënten, en 3M biedt ongeëvenaarde oplossingen, ontwikkeld door ... experts die wetenschap toepassen om uw zorguitdagingen te overwinnen. Maar in deze COVID-19-pandemie worden zorgbehandelingen wel eens uitgesteld, wat leidt tot verlies van kostbare genezingstijd. 3M-oplossingen helpen het zorgproces te bevorderen en de focus weer te richten op wondgenezing. Met procedures als negatieve druktherapie en geavanceerde wondzorgproducten die het risico van infecties en complicaties verlagen. Hiermee helpen we patiënten de draad weer op te pakken in hun leven.

Contact opnemen met een 3M specialist

Wacht niet. Dit is het moment om wondzorgpatiënten te helpen herstellen, veilig en met vertrouwen.

Nu meer dan ooit hebben patiënten behoefte aan de zekerheid dat ze er niet alleen voor staan in de wondbehandeling, tijdens hun herstel en genezing. Artsen hebben daarnaast behoefte aan een betrouwbare partner die niet alleen producten verkoopt, maar ook betrouwbare oplossingen en de best mogelijke service levert. 3M voorziet u van de protocollen, portfolio's die hun waarde hebben bewezen en deskundige ondersteuning die u in staat stelt uw aandacht te concentreren op de klinische en economische resultaten. We nemen graag contact met u op voor meer ondersteuning.

Meld u aan
 • Voordelen voor patiënten
  Wonden behandelen met zekerheid wanneer dat het hardst nodig is

  COVID-19 heeft ingrijpende veranderingen veroorzaakt in het zorglandschap, zowel voor u als voor wondzorgpatiënten. Nu patiënten op zoek zijn naar geavanceerde methoden om hen te helpen hun leven weer op te pakken, staat 3M klaar om te helpen.
  Als toonaangevende leverancier op het gebied van negatieve druktherapie (NPWT) biedt 3M innovatieve wondzorgtechnologieën en wetenschappelijk onderbouwde resultaten die aansluiten op uw behoeften en die van uw patiënten.

 • Bevorder het genezingsproces van de patiënt met antimicrobiële activiteit
  Bevorder het wondgenezingsproces met een krachtig portfolio van geavanceerde wondverbanden

  U hebt krachtige bondgenoten nodig om het genezingsproces van uw patiënten op koers te houden gedurende COVID-19. Daarom bieden we een uitgebreid portfolio van geavanceerde wondzorgoplossingen.
  Van een Collageen/ORC-matrixverband dat kan helpen het genezingsproces te versnellen, tot antimicrobieel verband17 dat een effectieve barrière biedt tegen bacteriële contaminatie, en een superabsorber die u kan helpen bij het behandelen van wonden die veel wondvocht produceren24, zelfs wanneer regelmatige bezoeken niet mogelijk zijn. 3M biedt u de oplossingen en ondersteuning die uw wondzorgpatiënten nodig hebben om het genezingsproces te bevorderen en om hen te helpen hun dagelijkse routine weer op te pakken.

 • Oplossing voor veneuze beenulcera in 4 stappen
  Help patiënten weer in beweging te komen met oplossingen voor veneuze beenulcera van 3M

  Veneuze beenulcera zijn het meest voorkomende type wonden in de onderste ledematen en doen zich voor bij circa 1% van de westerse bevolking in de loop van het leven.19 Na de uitbraak van COVID-19 is het aantal bezoeken aan de polikliniek ingrijpend gedaald en ontvangen patiënten met veneuze beenulcera geen wekelijkse controles en behandelingen meer. Uitstel en onderbreking van de zorg kan ertoe leiden dat het wondgenezingsproces tot stilstand komt en de wond verergert. U kunt patiënten helpen op koers te blijven door nadruk te leggen op best practices voor huid- en wondbeheer en compressietherapie.toe te passen als de gouden standaard voor de verzorging van veneuze beenulcera.

  Vandaag, meer dan ooit tevoren, hebben uw patiënten behoefte aan innovatieve huidbescherming, wondverzorgingsverband en compressiesystemen van 3M om te helpen de focus terug te brengen naar wondgenezing en hen weer op de been te helpen.


 • Knie van patiënt met negatieve druktherapie
  Reset de wondomgeving en ondersteun wondgenezing

  V.A.C.®-therapie is in de afgelopen 25 jaar een geslaagde methode gebleken voor wondbeheer. Uitgebreid en vroeg gebruik van negatieve druktherapie kan nuttig zijn om te helpen complicaties bij het wondgenezingsproces te voorkomen en genezing te ondersteunen.1

  V.A.C.®-therapie wordt in verband gebracht met:

  • minder ziekenhuisopnamen2,4
  • minder complicaties3,4
  • minder amputaties5,6
  • minder vaak verband verwisselen bij patiënten met liesinfecties7,8
  • korter ziekenhuisverblijf voor patiënten met DFU's5,6
  • kortere behandeltijden9-11

  Maar wist u dat V.A.C. VERAFLO™-therapie heeft laten zien over het algemeen betere klinische uitkomsten op te leveren dan alleen V.A.C.®-therapie in combinatie met standaardzorg?20

  V.A.C. VERAFLO™-therapie in combinatie met goede klinische praktijken (zoals wondzorg, passende antibiotica) is effectiever gebleken dan V.A.C.®-therapie wat betreft:

  • het aantal chirurgische wondingrepen tijdens de therapie20
  • tijd totdat de wond definitief kan worden gesloten20
  • duur van de therapie20
  • aantal gesloten wonden20
  • aantal patiënten met verlaagde bacteriële bioburden20
 • Diabetische voetulcera
  Handel snel en zeker

  Studies hebben laten zien dat snellere genezing mogelijk is bij gebruik van geavanceerde wondverzorgingsproducten in een vroeger stadium. Dit kan het aantal gevallen van infectie, ontsteking en chronische wonden verminderen.1,2 Wacht niet. Implementeer oplossingen van 3M om te helpen de bacteriële bioburden te beheren en het wondgenezingsproces weer op koers te krijgen en er zeker van te zijn dat u uw patiënten helpt.

  SILVERCEL™ Niet-klevend hydroalginaat antimicrobieel verband met zilver, met EASYLIFT™ Precision Film-technologie is een non-woven pad van alginaat, carboxymethylcellulose (CMC) en nylonvezels met een zilverlaagje en EASYLIFT™ Precision Film-technology om te helpen bij het beheren van geïnfecteerde, wondvochtproducerende wonden onder medisch toezicht.

  PROMOGRAN™ Proteasemodulerend matrixverband is opgebouwd uit een steriel, gevriesdroogd composiet van geoxideerde geregenereerde cellulose (ORC), collageen. In PROMOGRAN PRISMA™ Wondbalancerend matrixverband is daarnaast zilver/ORC toegevoegd.

 • Artis in PBM in gesprek met patiënt met PBM
  Uw patiënten kunnen niet wachten

  Vroege behandeling met V.A.C. VERAFLO™-therapie kan helpen de bioburdencyclus te doorbreken door de wond te reinigen en opgelost vuil en infectueus materiaal te verwijderen.21,22,23

  Een vroege start met V.A.C.®-therapie bij acute en chronische wonden heeft laten zien het aantal verblijfsdagen in acute zorg, langdurige acute zorg en thuiszorg te verlagen.12-16* 3M biedt diverse specialistische oplossingen voor negatieve druktherapie ter ondersteuning van de behoeften van uw faciliteit en uw patiënten.

  De V.A.C. ULTA™-therapie-unit is een geïntegreerd wondbeheersysteem voor ziekenhuizen dat negatieve druktherapie (V.A.C.®-therapie) biet met optionele instillatie (V.A.C. VERAFLO™-therapie).

  Het ACTIV.A.C.™-therapiesysteem is specifiek ontworpen voor de mobiele wondzorgpatiënt, om de patiënt te helpen zijn of haar dagelijkse activiteiten weer op te pakken en tegelijkertijd de aangetoonde voordelen van draagbare V.A.C.®-therapie.

  Het SNAP™-therapiesysteem is een unieke en handige oplossing voor negatieve druktherapie voor eenmalig gebruik, ideaal voor patiënten die baat zouden kunnen hebben bij stille, verborgen en draagbare negatieve druktherapie.


verpleegkundige die een wond bekijkt bij een patiënt met veneuze beenulcera.

Patiënten weer in beweging krijgen met de oplossing van 3M voor het management van veneuze beenulcera

Weer terug op koers met de oplossing van 3M voor beheer van veneuze beenulcera

  1. Behandeling van huid rondom een wond die wordt blootgesteld aan vocht, wrijving en schuren

    
  2. Beheer van bacteriële bioburden die aanwezig kan zijn in chronische wonden, met inbegrip van veneuze beenulcera

    
   • Gebruik SILVERCEL™ Niet-klevend hydroalginaat antimicrobieel verband met zilver, met EASYLIFT™ Precision Film-technologie om te helpen bioburden te beheren
   • Gebruik ACTISORB™ Silver 220 Actief-koolstofverband met zilver voor het beheren van kwalijke reuk en bioburden
   • Gebruik PROMOGRAN PRISMA™ Wondbalancerende matrix of PROMOGRAN™ Proteasemodulerende matrix voor afgifte van collageen/ORC ter ondersteuning van weefselherstel en celgroei
  3. Optimalisatie van wondomgeving en wondvochtbeheer

    
  4. Compressietherapie is de gouden zorgstandaard voor beheer van veneuze beenulcera en heeft laten zien het genezingsproces te versnellen in vergelijking met genezing zonder compressie.


Informatie voor praktijk en behandeling van wondzorgpatiënten

Kijk en luister naar de video's voor meer informatie:


Aanvullende 3M-programma's

Terwijl uw faciliteit zich voorbereid op een nieuw 'normaal', zet 3M zich ervoor in om u de informatie te bieden die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat mensen op elk contactpunt altijd beschermd zijn.

 • Oplossingen om u te helpen het evenwicht te vinden tussen veiligheid en efficiëntie naarmate patiënten weer terugkeren voor operaties.

 • Ontdek hoe 3M kan helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen op het gebied van infectiepreventie waar u op dit moment mee te maken hebt, en uw faciliteit kan ondersteunen bij lopende initiatieven om in de zorg opgelopen infecties tegen te gaan.

 • Alle medische informatie over ademhalingsbescherming op één plek, met inbegrip van informatie over beschermingsopties, PBM's en huidbescherming, optimalisatie van uw middelen en richtlijnen voor langdurig gebruik en beperkt hergebruik.


 • Referenties

  *Vroege negatieve druktherapie is gedefinieerd als behandeling die wordt gestart binnen de 7 dagen na de eerste wondbehandeling bij acute wonden, en binnen 30 dagen bij chronische wonden. Bij een start na deze periode wordt gesproken van late negatieve druktherapie. Een secundaire analyse is uitgevoerd op een deelverzameling van patiënten met Charlson Co-morbidity Index Scores ≤5 om het kostenverschil tussen vroege en late therapie te beoordelen op wondtype, met uitsluiting van de meest zieke patiënten met aanzienlijke niet-wondgerelateerde zorgkosten; deze groep vertegenwoordigt 80% van de wonden.

  1. Banasiewicz T, Becker R, Banasiewicz A, e.a. Prevention and therapy of acute and chronic wounds using NPWT devices during the COVID-19 pandemic, recommendation from the NPWT working group. Negative Pressure Wound Therapy Journal. 2020;(7)4-9.
  2. Page JC, Newswander B, Schwenke DC, Hansen M, Ferguson J. Retrospective analysis of negative pressure wound therapy in open foot wounds with significant soft tissue defects. Advances in Skin and Wound Care. 2004;17:354-364.
  3. Falagas ME, Tansarli GS, Kapaskelis A, Vardakas KZ. Impact of vacuum-assisted closure (VAC) therapy on clinical outcomes of patients with sternal wound infections: a meta-analysis of non-randomized studies. PLoS One. 31 mei 2013;8(5):e64741.
  4. Scherer LA, Shiver S, Chang M, Meredith JW, Owings JT. The vacuum assisted closure device: a method of securing skin grafts and improving graft survival. Arch Surg. 2002;137:930-934.
  5. Blume PA, Walters J, Payne W, Ayala J, Lantis J. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care. 2008;31:631-636.
  6. Armstrong DG, Lavery LA, Diabetic Foot Study Consortium. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet. 2005;366:1704-1710.
  7. Monsen C, Acosta S, Mani K, Wann-Hansson C. A randomised study of NPWT closure versus alginate dressings in peri-vascular groin infections: quality of life, pain and cost. J Wound Care. 2015;24:252-260.
  8. Ozturk E, Ozguc H, Yilmazlar T. The use of vacuum assisted closure therapy in the management of Fournier's gangrene. Am J Surg. 2009;197:660-665.
  9. Sinha K, Chauhan VD, Maheshwari R, Chauhan N, Rajan M, Agrawal A. Vacuum assisted closure therapy versus standard wound therapy for open musculoskeletal injuries. Adv Orthop. 2013;2013:245940.
  10. Nord D. Efficacy and cost-efficiency in wound care. The German V.A.C. experience. Journal of Wound Technology. 2008;42-45.
  11. Dalla Paola L, Carone A, Ricci S, Russo A, Ceccacci T, Ninkovic S. Use of vacuum assisted closure therapy in the treatment of diabetic foot wounds. Journal of Diabetic Foot Complications. 2010;2:33-44.
  12. Baharestani MM. Driver VR. Optimizing clinical and cost effectiveness with early intervention of V.A.C.® Therapy. Ostomy Wound Manage. 2008;54(11 Suppl):15
  13. Baharestani MM, Houliston-Otto DB, Barnes S. Early versus late initiation of negative pressure wound therapy: examining the impact home care length of stay. Ostomy Wound Manage. 2008; 54(11 Suppl):48-53.
  14. Driver VR, de Leon JM. Health economic implications for wound care and limb preservation. J Managed Care Med. 2008; 1(11):13-19.
  15. Miller-Mikolajczyk C, MStat RJ. Real world use: comparing early versus late initiation of negative pressure wound therapy on wound surface area reduction in patients at wound care clinics. Poster gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van The Wound Ostomy and Continence Nurses Society, 22-26 juni 2013. Seattle, Washington.
  16. Kaplan M, Daly D, Stemkowski S. Early intervention of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure in trauma patients: impact on hospital length of stay and cost. Adv Skin Wound Care. 2009;3(22):128-132.
  17. Cullen B, Gibson M, Nisbet L. Early adoption of collagen/ORC therapies improves clinical outcomes. Poster gepresenteerd op: World Union of Wound Healing Societies (WUWHS); 2012; Japan.
  18. 2. Snyder RJ, Cardinal M, Dauphinee DM, Stavosky J. A post-hoc analysis of reduction in diabetic foot ulcer size at 4 weeks as a predictor of healing by 12 weeks. Ostomy Wound Manage. 2010;56(3)44-50.
  19. O'Meara S, Cullum N, Nelson EA, Dumville JC. Compressie voor ulcus cruris venosum. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Nummer 11. Art. nr.: D000265. DOI: 10.1002/14651858.CD000265.pub3.
  20. Gabriel A, Kahn K, Karmy-Jones R. Use of negative pressure wound therapy with automated, volumetric instillation for the treatment of extremity and trunk wounds: clinical outcomes and potential cost-effectiveness. Eplasty. 2014; 14: e41.
  21. Gabriel A, e.a., Integrated negative pressure wound therapy system with volumetric automated fluid instillation in wounds at risk for compromised healing. Int Wound J. 2012; 9 Suppl 1:25-31.
  22. Wolvos TA, Negative pressure wound therapy with instillation: the current state of the art, Surgical Technology International. 2014;24:53-62.
  23. Allen, D., LaBarbera, L. A., Bondre, I. L., Lessing, M. C., Rycerz, A. M., Kilpadi, D. V., Collins, B. A., Perkins, J. and McNulty, A. K. (2014), Comparison of tissue damage, cleansing and cross-contamination potential during wound cleansing via two methods: lavage and negative pressure wound therapy with instillation. Int. Wound J. 2012: 11: 198–209.
  24. Jones J, Barraud J. An evaluation of KERRAMAX CARE in the management of moderate to heavily exuding wounds. British Journal of Community Nursing. 2014;19(3).

  OPMERKING: voor deze producten en therapieën gelden specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwing, voorzorgmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een arts en de gebruiksaanwijzing van het product vóór gebruik. Dit materiaal is bedoeld voor zorgprofessionals.

  © 2021 3M. All rights reserved. 3M and the other marks shown are marks and/or registered marks. Unauthorized use prohibited. PRA-PM-BE-00047 (03/21)