Banner: onderzoek en occlusietherapie

Het onderzoek. Hoe eerder hoe beter.

Onderzoek en occlusietherapie

 • Het oogheelkundig onderzoek

  Een oogheelkundig onderzoek is volledig pijnloos en onschuldig, maar wel zeer uitgebreid. Als uw kind er bang voor is, kunt u die vrees wegnemen door rust en kalmte uit te stralen. Leg op een kindvriendelijke manier uit wat er tijdens het consult gaat gebeuren en dat er niets is om bang voor te zijn.

  • Welke symptomen/klachten zijn er?
  • Zijn er mogelijk ook andere ziekten?
  • Worden er medicijnen gebruikt?
  • Is er sprake van een achterblijvende ontwikkeling?
  • Worden er andere therapieën gevolgd (ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, enz.)?
  • Komen er oogziekten voor in de familie?
  • Zijn de zwangerschap en de geboorte normaal verlopen?

  Wat volgt is een onderzoek van uw kind door de orthoptist/oogarts in de oogheelkundige kliniek/praktijk. De gezichtsscherpte, het samenspel van beide ogen, wordt onderzocht om te bepalen of uw kind last heeft van binoculair zicht (dubbelzien) of scheelzien.

 • Om een holistisch onderzoek van de ogen van uw kind mogelijk te maken, worden er oogdruppels toegediend die zorgen voor verwijding van de pupil en ontspanning van de inwendige oogspieren. Hierdoor kan een eventuele aantasting van het gezichtsvermogen op een correcte manier worden vastgesteld.

  Onze tip: de inwerkingstijd van de druppels is 30 minuten. Wellicht kunt u iets om voor te lezen of iets om mee te spelen meenemen voor uw kind.

 • Neem de tijd, wees ontspannen en straal rust uit. Het onderzoek, het gesprek en de inwerkingstijd van de oogdruppels duren bij elkaar ten minste anderhalf uur. Hou uw kind tijdens de onderbrekingen bezig en zorg voor afleiding!

 • Circa vijf procent van alle baby's, peuters en kinderen kijkt scheel. Dit is geen reden tot bezorgdheid, omdat de oogarts via een occlusietherapie uitkomst kan brengen. Aangezien strabismus vaak in verband wordt gebracht met een slecht gezichtsvermogen, is een oogheelkundig onderzoek de eerste stap. Uw arts zal doorgaans niet alleen een bril, maar ook een occlusietherapie voor uw kind voorschrijven: dit betekent dat het gezonde oog wordt afgeplakt (occlusie = afdekking). Deze behandeling tegen scheelzien zorgt ervoor dat uw kind alleen met het schele oog kan kijken, waardoor het oog wordt getraind. De behandeling is volledig pijnloos en, met de oogpleisters van 3M Opticlude, ook leuk! Want alle kinderen vinden het geweldig om de prachtig ontworpen oogpleisters te dragen.

 • Hoe lang en hoe vaak het oog moet worden afgeplakt, wordt door uw arts bepaald, in samenspraak met uw orthoptist. Als vuistregel kunt u het volgende aanhouden: in het eerste levensjaar moet uw kind de pleister de helft van de tijd dat het wakker is dragen om het afgeplakte oog te beschermen. Oudere kinderen kunnen de oogpleister langer dragen: doorgaans zo veel uren per dag als het kind oud is. Bijvoorbeeld: een kind van drie jaar kan de pleister drie uur per dag dragen. De therapie is eenvoudig, pijnloos en effectief. Meestal wordt al na een korte tijd een significante verbetering van het gezichtsvermogen waargenomen.

 • Laat uw kind zo snel mogelijk onderzoeken. Bij baby's, peuters en kinderen kan scheelzien zeer effectief worden behandeld. Vertel uw kind dat de behandeling van het scheelzien veilig en pijnloos is. Zorg voor een positieve houding ten opzichte van de consulten en de oogpleisters: laat uw kind z'n favoriete pleisters uitkiezen en vertel het hoe cool en speciaal het is om een pleister te dragen. Samen spelen, verven en (hardop) lezen draagt bij aan de ontwikkeling en is leuk om te doen. Een kleine beloning na het verwijderen van een pleister doet ook wonderen en helpt uw kind de therapie te accepteren, zodat de behandeling goede resultaten oplevert.