1. België
 2. Over 3M
Drie eerstehulpverleners op, een gezondheidswerker die een n95-masker draagt, een industriële arbeider die een herbruikbaar gasmasker draagt en een industriële arbeider die metaal slijpt.

3M Verify

Authentiek. Omdat het belangrijk is.

Een potentieel namaakproduct melden
 • 3M Verify-logo voor het melden van namaakproducten.
  • Bij 3M geloven we dat kwaliteit belangrijk is. Wij vinden dat elke klant die een 3M-product koopt, een authentiek product moet ontvangen – elke keer weer. Namaakproducten zijn meestal goedkoop gemaakte imitaties die niet de kwaliteitsgarantie bieden die u van 3M-producten mag verwachten.

   Namaakproducten zijn niet getest of goedgekeurd zoals authentieke 3M-producten. In plaats daarvan worden deze gemaakt door onbekende oplichters met behulp van onbekende processen en materialen, en met een onbekende of onbestaande kwaliteitscontrole. En afhankelijk van het soort product kan het gebruik van een namaakproduct u in gevaar brengen.


Namaakproducten vermijden

De beste manier om te voorkomen dat u een namaakproduct koopt, is door altijd uw aankopen te doen bij een door 3M erkende wederverkoper. Als u dat doet, hebt u de hoogste zekerheid dat u een echt 3M-product hebt ontvangen.

Pas op voor aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn: ze zijn meestal bedrog.

Als u twijfelt aan de legitimiteit van een bepaalde handelaar, hebt u deze dan om bewijs gevraagd dat men door 3M is geautoriseerd en dat de goederen authentiek zijn? Lijkt de bedoelde documentatie op enige wijze verdacht?

Voor hulp bij het bevestigen van de documentatie van geautoriseerde wederverkopers kunt u hier contact opnemen met 3M.


Hebt u vragen over de ademhalingsmaskers van 3M?

Als onderdeel van onze reactie op COVID-19 hebben we harder dan ooit gewerkt om fraude en namaak met ademhalingsmaskers te bestrijden. Met dit werk gaan we nog steeds door, omdat het waarborgen van de authenticiteit van 3M-producten nog altijd even belangrijk is. Als u vragen hebt over de ademhalingsmaskers van 3M, klik dan hier (US, English).

Een potentieel namaakproduct melden


Gebruik een formulier uit de onderstaande lijst om een mogelijk namaakproduct te melden.Donkerblauwe heldenbanner met lijnen in de hoek

3M Verify — Melding van namaakproducten

Heeft u een probleem te melden met betrekking tot een mogelijk namaakproduct? Vul onderstaand formulier in.

Heeft u een probleem te melden met betrekking tot een mogelijk namaakproduct? Vul onderstaand formulier in.

Bij 3M doen we er alles aan om namaakactiviteiten te bestrijden. We nemen deze zaken zeer serieus en zullen uw melding zo snel mogelijk beoordelen.Let wel dat we mogelijk geen uitsluitsel kunnen geven over de authenticiteit van een individueel product, vooral als het niet bij een door 3M geautoriseerde handelaar is gekocht.

Als u twijfelt aan de legitimiteit van een bepaalde handelaar, hebt u deze dan om bewijs gevraagd dat men door 3M is geautoriseerd en dat de goederen authentiek zijn? Lijkt de bedoelde documentatie op enige wijze verdacht?


 • Een potentieel namaakproduct melden

  Vult u alstublieft zoveel mogelijk van de hieronder gevraagde gegevens in.

  Nadat u dit rapport hebt ingediend, ontvangt u een e-mailmelding dat 3M het rapport heeft ontvangen. We verzoeken u die e-mail te beantwoorden en eventuele kopieën van facturen, contracten, foto's van producten en andere relevante documentatie bij te voegen die ons kan helpen de situatie te onderzoeken.  Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

 • Persoonlijke informatie

 • Verkopersinformatie

  Geef zoveel mogelijk details over de interactie, inclusief hoe u voor het eerst contact heeft opgenomen met de verkoper en welke informatie de verkoper u heeft verstrekt over het product.

 • Productinformatie

 • Wees u ervan bewust dat de informatie die u over uzelf of over een onderdeel van de activiteiten van 3M verstrekt, kan leiden tot acties of beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor anderen. Wij verzoeken u alleen informatie te verstrekken die naar uw beste weten correct is. U wordt niet bestraft voor het te goeder trouw verstrekken van informatie, zelfs als deze onjuist blijkt te zijn. Indien u echter opzettelijk onjuiste of misleidende informatie verstrekt, kan dit leiden tot disciplinaire of gerechtelijke maatregelen.


  3M respecteert uw recht op privacy. 3M verzamelt, gebruikt en openbaart de door u verstrekte persoonlijke informatie in overeenstemming met ons privacybeleid. Naast de openbaarmakingen aan derden die in ons privacybeleid worden beschreven, kan 3M alle persoonlijke informatie die u in dit formulier hebt verstrekt delen met derden, inclusief maar niet beperkt tot wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, regelgevende instanties of rechtbanken: (i) om te voldoen aan een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (ii) om te voldoen aan onze legitieme belangen bij het opsporen, voorkomen, onderzoeken van en reageren op fraude, inbreuk op intellectuele eigendom, schending van onze contracten of overeenkomsten, schending van de wet of ander misbruik van 3M-producten of -diensten; (iii) om rechten of eigendom van 3M of de gezondheid, veiligheid, het welzijn, de rechten of het eigendom van u of anderen te beschermen; of (iv) onder soortgelijke omstandigheden om fraude en namaakactiviteiten in verband met de COVID-19-situatie aan te pakken. Als 3M ervoor kiest om persoonlijke informatie te delen met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, regelgevende instanties of rechtbanken, heeft 3M geen controle over die persoonlijke informatie.

 • VERZENDEN VERZENDEN

Bedankt

We hebben je verzoek ontvangen!

Excuses…

Er ging iets fout. Probeer het later opnieuw…