gassen en dampen

Gassen en dampen. Onderschat ze niet.

 • Veel mensen komen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden in aanraking met verschillende risico’s en gevaren. Blootstelling aan gassen en dampen is hier één van. Gezien de grote verscheidenheid in gassen en dampen zijn ook de gevolgen ervan verschillend, van redelijk onschuldig tot zelfs dodelijk. Denk hierbij aan astma, chronische longziektes, asbestose en diverse vormen van kanker. Het feit dat niet alle gassen en dampen zichtbaar zijn, maakt het des te belangrijker om te weten in welke mate werknemers blootgesteld worden aan gassen en/of dampen.

  Om inzicht te krijgen in de verschillende schadelijke gassen en dampen die bij u op de werkvloer zijn en de bijkomende risico’s, hebben we voor u een toolbox samengesteld. Deze toolbox bevat verschillende interessante hulpmiddelen over gassen en dampen.


Meten is weten.

Door middel van metingen kan een risicoanalyse gedaan worden om het restrisico te kunnen inschatten. Het selecteren van het juiste meetprincipe is cruciaal voor het identificeren van gas gerelateerde risico’s.

 • diffusie monitor

  Diffusie monitor

  Voor sommige gassen en dampen kunt u de 3M™ Monitor gebruiken om de blootstelling te bepalen. Deze meet de gemiddelde concentraties van (o.a.) gassen en/of dampen in de lucht over een gemeten tijdsinterval. Het apparaat is klein en eenvoudig te bevestigen op de kleding. Na de meting kan een analyse worden opgevraagd bij een laboratorium in Nederland of België.

  Als na de risico analyse blijkt dat het onmogelijk is om het risico volledig weg te nemen, dan is het belangrijk om de werknemers te beschermen met de juiste PBM’s.


De juiste keuze op basis van een betrouwbare berekening

 • SSL software

  Bij blootstelling aan gassen en dampen zal vaak de eerste vraag zijn of u met filters zou kunnen werken. Een tool die u kan helpen bij het selecteren van de juiste filters voor uw werksituatie is de Select & Service Life Software. Deze software helpt u met de keuze van de filters, bepaalt de levensduur van een filter en slaat uw persoonlijke keuzes op.


Trends

 • Saviez-vous que

  Wist u dat…

   • Niet alle gassen en dampen waarneembaar zijn? Sommige hebben geen geur of smaak, andere zijn onzichtbaar, of een combinatie hiervan.
   • als je lang werkt in een omgeving met gas, je het gas vaak niet meer ruikt?
   • sommige gassen zwaarder zijn dan lucht en zich op de grond verspreiden?

Stories

Hoe Marcel Boonen omgaat met gas op de werkvloer


 • Velden met een * zijn verplicht

 •  
 • Ontvangt u al informatie van ons? Wij hebben altijd veel nieuwe informatie te melden, dus laat u alstublieft blijken dat u onze communicatie waardeert door het onderstaande vakje aan te vinken.
 • Verzenden

 • Werkt u in de metaal? Dan is misschien de pagina over lasrook ook wel interessant voor u.