1. 3M België
  2. Gezondheidszorg
  3. Gezondheidsinformatiesystemen
Gezondheidszorg
Clinicians discussing HIS
Gezondheidsinformatiesystemen
KOM MEER TE WETEN

Focus op gegevensbescherming

Vergelijkende analyses of Benchmarking is een belangrijk onderdeel van het meten van kwaliteits- en prestatie-indicatoren. Dankzij Benchmarking kunnen ziekenhuizen de kwaliteit van de zorg en het ziekenhuismanagement evalueren.

3M België werkt al bijna 20 jaar nauw samen met Belgische ziekenhuizen om kwaliteitsbenchmarks en objectieve vergelijkingen op te stellen, waarbij de patiëntengegevens steeds beschermd worden en de vertrouwelijkheid gewaarborgd wordt. Momenteel hebben 83 Belgische ziekenhuizen vrijwillig gekozen om deel te nemen aan ons benchmarkprogramma.

3M hecht grote waarde aan het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben en in ons engagement en onze know how om de privacy van onze klanten en hun patiënten te beschermen. We stellen alles in het werk om alle toepasselijke wetten, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) na te leven.

In volledige transparantie en in overeenstemming met de AVG, voorzien we onze ziekenhuisklanten van gegevensverwerkingsovereenkomsten en een beschrijving van gegevensbeschermingsmaatregelen, zodat zij de geschiktheid kunnen beoordelen of eventuele vragen of problemen met de overeenkomst aan de orde kunnen stellen Deze maatregelen zorgen ervoor dat elke verwerking van de ziekenhuisgegevens beperkt en veilig is en uitsluitend voor benchmarkingdoeleinden wordt beheerd.

Het is belangrijk op te merken dat noch 3M, noch onze subverwerkers individuele patiënten kunnen identificeren via de gedeelde gegevens en dat de overdracht van gegevens op een geëncrypteerde manier gebeurt. We stellen specifieke parameters in voor de ziekenhuizen om de hoeveelheid gegevens die ze ons verstrekken te minimaliseren. Alle gegevens in het 3M-benchmarkportaal worden fysiek opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER).

Als u vragen heeft over de privacy-, nalevings- of gegevensbeveiligingspraktijken van 3M, neem dan contact op met Privacy_EU(a)mmm.com voor meer informatie. Wij verstrekken u graag aanvullende informatie.