1. 3M België
 2. Gezondheidszorg
 3. Biomedische elektroden alarmmoeheid
Gezondheidszorg
Alarmmoeheid: een probleem voor werkomgeving en patiëntveiligheid

Alarmmoeheid: een probleem voor werkomgeving en patiëntveiligheid

 

Alarmmoeheid omzetten in beter elektrodebeheer

 

KLIK HIER OM DE BROCHURE TE DOWNLOADEN (ENGELSE VERSIE)

Stop constante alarmsignalen: Een kwaliteitsverbeteringsproject om hinderlijke ECG-alarmen te verminderen

Alarmmoeheid is een toestand waarbij verzorgend personeel overstelpt wordt met het constante geluid van klinische alarmen en hiervoor ongevoelig wordt. Het probleem van alarmmoeheid heeft zulke verstrekkende gevolgen dat het ECRI Institute* nu voor het vierde opeenvolgende jaar alarmmoeheid als technologisch gevaar nummer 1 heeft aangemerkt.1-4

Van juni 2009 tot juni 2012, ontving de Joint Commission 98 alarmgerelateerde meldingsrapporten.5 80 van deze voorvallen resulteerden in het overlijden van patiënten, 13 voorvallen zorgden voor blijvend verlies van functies en vijf voorvallen leidden tot bijkomende verzorging of langere ziekenhuisopname.

* Emergency Care Research Institute

 • Afbeelding van verpleegkundige

  Lees meer over hoe een hartbewakingsafdeling de alarmsignalen met 88% per dag liet dalen

  Er werd een kwaliteitsverbeteringsproces opgezet om dubbele alarmen te vermijden, alarmen op maat uit te werken, dagelijks ECG-elektroden te veranderen, huidvoorbereiding te standaardiseren en gebruik te maken van wegwerpelektrodedraden.


Het gaat erom het juiste product op het juiste moment te gebruiken, met de juiste opleiding

Uit een enquête gehouden tijdens de jaarlijkse vergadering van de Association for Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) en tijdens de National Teaching Institute & Critical Care Exposition2 van de American Association of Critical Care Nurses (AACN) blijkt dat 86% van de deelnemers regelmatig te maken krijgt met onaanvaardbare tracékwaliteit (34% “soms” en 52% “vaak”). Elke dag worden er miljoenen biomedische elektroden verspild door slechte probleemoplossing inzake tracékwaliteit, verwijderen en vervangen wegens veranderende klinische behoeften, “fall-off”, gebreken en problemen i.v.m. comfort van patiënten.

 • Afbeelding van handen
  Betere opleiding, minder verspilling van middelen

  Verminderen van het aantal valse klinische alarmen kan helpen om alarmmoeheid bij uw verplegend personeel te verminderen. 3M kan helpen bij het oplossen van problemen die het ECG-tracé beïnvloeden en biedt opleiding in correcte elektrodetoepassing waardoor u valse ECG-alarmen kunt verminderen en de tracékwaliteit krijgt waarnaar u op zoek bent.6,7

 • We kennen elektroden door en door
  We kennen elektroden door en door

  We helpen u graag om toe te zien op het elektrodegebruik binnen uw zorginstelling en verlenen graag steun bij het standaardiseren en rationaliseren van producten om verder afval te verminderen.

  Teneinde uw zorgtrajecten te helpen verbeteren, zorgen we ervoor dat u op het juiste moment over de juiste hoogkwalitatieve 3MTM Red DotTM Elektroden beschikt zodat u kan voldoen aan al uw monitoringbehoeften.


3M Biomedisch Elektrodeprogramma

Wanneer u in zee gaat met 3M koopt u niet enkel elektroden, u kiest voor jarenlange productkennis en voor een compleet inzicht in de klinische behoeften die uw aandacht vereisen. Naast het leveren van superieure kwaliteitsvolle elektroden, zullen we u helpen om uw diensten te controleren, te meten en steun te verlenen om klinisch personeel op te leiden zodat correct elektrodegebruik gewaarborgd wordt.

Training support

We bieden u de tools om uw controle uit te voeren en te beheren en assisteren bij het opsporen van uw individuele opleidingsbehoeften, met volledige toegang tot 3M e-learning middelen en geaccrediteerde opleidingscursussen.


Referenties

1. ECRI Institute. Top 10 health technology hazards for 2012. Health Devices. 2011;40(11):1-17.
2. ECRI Institute. Top 10 health technology hazards for 2013. Health Devices. 2012;41(11):1-24.
3. ECRI Institute. Top 10 health technology hazards for 2014. Health Devices. 2013;42(11):1-15.
4. ECRI Institute. 2015 Top 10 Health Technology Hazards. https://www.ecri.org/Pages/2015-Hazards.aspx. Geraadpleegd op 1 juni 2015
5. Joint Commission. The Joint Commission sentinel event alert: medical device alarm safety in hospitals. http://www.jointcommission.org/sea_issue_50/. Geraadpleegd op 27 april 2015.
6. Oster, Craig. Improving ECG trace quality. Biomedical Instrumentation & Technology 2000;34(3):219-22
7. UK NHS Trust 29/12/2016 Initial assessment of electrode performance following 3M programme offer