1. België
 2. Privacybeleid

Wereldwijd privacybeleid van 3M

3M respecteert uw recht op privacy. Dit beleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken. Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens worden hierin eveneens beschreven.

3M voert een beleid waarbij alle van toepassing zijnde regelgeving voor privacy- en gegevensbescherming wordt nageleefd. Het beleid weerspiegelt hoe belangrijk wij het vinden om het vertrouwen van onze klanten, zakenpartners en anderen die hun persoonsgegevens met ons delen, te winnen en te behouden.

Dit beleid is van toepassing op alle internetsites en mobiele applicaties die door of namens 3M en haar organisaties wereldwijd worden beheerd (elk daarvan is een '3M internetsite of app'). Dit beleid is ook van toepassing op persoonsgegevens die 3M op een andere wijze verzamelt: (i) via onze producten en diensten; (ii) wanneer u met ons communiceert via andere middelen dan een 3M internetsite of app, bijvoorbeeld in persoon, per telefoon of op een beurs of training; en (iii) van onze klanten, distributeurs, leveranciers, verkopers en andere zakenpartners (gezamenlijk 'zakenpartners').

Verschillende 3M internetsites, apps, producten en diensten hebben echter verschillende doelen en functies. Als voor een specifieke 3M internetsite, app, product of dienst aanvullende of andere informatie vereist is, verstrekken we die informatie afzonderlijk op of in combinatie met de relevante internetsite, app, product of dienst. Elk van deze specifieke privacymeldingen, -beleidsregels of -verklaringen (´specifieke privacyverklaring´) vormt een aanvulling op of een wijziging van dit beleid.

 • Algemene 3M principes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens

  In zoverre de toepasselijke wetgeving dit vereist, zal 3M bij het verzamelen van persoonsgegevens:


  • u tijdig en op gepaste wijze op de hoogte stellen van onze werkwijze ten aanzien van de gegevens;
  • uw persoonsgegevens alleen verzamelen voor specifieke en legitieme doeleinden. De informatie die wij verzamelen zal relevant, adequaat en niet overmatig zijn voor het doel waarvoor deze wordt verzameld;
  • uw persoonsgegevens verwerken op een manier die overeenstemt met het doel waarvoor deze oorspronkelijk werden verzameld of waar u later toestemming voor hebt gegeven;
  • commercieel redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens betrouwbaar, nauwkeurig, volledig en, waar nodig, up-to-date zijn voor het beoogde gebruik;
  • uw persoonsgegevens niet gebruiken voor direct marketing zonder dat u de kans krijgt om daarvan af te zien (“opt-out”); en
  • passende maatregelen nemen, al dan niet op basis van een contract, om een adequate bescherming te bieden voor persoonsgegevens die aan een derde worden verstrekt of naar een ander land worden overgedragen, met inbegrip van overdrachten binnen 3M.
 • Persoonsgegevens die 3M verzamelt

  3M verzamelt de volgende soorten persoonsgegevens:


  • Informatie die u verstrekt
   • 3M verzamelt persoonsgegevens die u ons verstrekt, waaronder: (i) contactgegevens, zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres en telefoonnummer; (ii) aanvullende informatie over u om ons te helpen u beter te leren kennen, zoals uw geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit, beroepsverenigingen en registratienummers, informatie over hoe u onze producten gebruikt en demografische informatie; (iii) opmerkingen, vragen, verzoeken en bestellingen die u kunt plaatsen; (iv) financiële informatie die nodig is om betalingen te verwerken als u aankopen doet, zoals creditcard- of rekeninggegevens of fiscaal identificatienummer; (v) inloggegevens, waaronder, indien van toepassing, accountgegevens van social media voor inlogdoeleinden; en (vi) informatie over uw voorkeuren, zoals uw favoriete communicatiemethoden en producttypen waarin u geïnteresseerd bent.
  • Informatie die automatisch wordt verzameld vanaf uw apparaat
   • Apparaat- en browserinformatie. 3M kan technische informatie over uw apparaat verzamelen, zoals het apparaattype, het browsertype, het IP-adres, het besturingssysteem en de apparaatidentificatie. 3M verzamelt deze informatie automatisch van uw apparaat en webbrowser door middel van cookies en soortgelijke technologieën.
   • Informatie over hoe u met ons communiceert. 3M kan technische gegevens verzamelen over uw gebruik van 3M internetsites en apps en hoe u omgaat met onze digitale advertenties en aanbiedingen, zoals bekeken of gedownloade content, gebruikte functies, links waarop u hebt geklikt, geopende aanbiedingsmails van 3M inclusief data en tijdstippen waarop u met ons hebt gecommuniceerd. 3M verzamelt deze informatie door middel van cookies en soortgelijke technologieën.
   • Informatie over de locatie. 3M kan locatiegegevens verzamelen, waaronder nauwkeurige realtime locatiegegevens van uw apparaat en onnauwkeurige locatiegegevens die zijn afgeleid van bijvoorbeeld uw IP-adres of postcode. 3M apps krijgen GEEN toegang tot nauwkeurige realtime locatiegegevens vanaf uw apparaat, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.
  • Cookies en soortgelijke technologieën
   • Een 'cookie' is een gegevensbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies en soortgelijke technologieën kunnen uw gebruikerservaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan, uw online ervaring te personaliseren, artikelen te bewaren in uw winkelmand en soms ook door advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses.
   • Meer informatie

   • 3M internetsites maken gebruik van 'sessiecookies'. Een sessiecookie identificeert u niet persoonlijk en vervalt nadat u uw browser hebt gesloten. Wanneer u bijvoorbeeld de 3M productcatalogus doorbladert, plaatsen we een sessiecookie om te markeren welke pagina's u hebt bekeken. We kunnen deze informatie gebruiken om u andere producten aan te bevelen die eventueel interessant kunnen zijn voor u.
   • 3M internetsites maken ook gebruik van ˈpermanente cookiesˈ. Deze cookies vervallen niet wanneer u uw browser sluit. Ze blijven op uw computer totdat u ze wist of tot ze vervallen. Door uw computer een unieke ID toe te wijzen, kunnen wij een database aanleggen van uw vorige keuzes en voorkeuren, die dan automatisch door ons worden geleverd bij een volgend bezoek, wat u tijd en moeite bespaart. Als u bijvoorbeeld na een aankoop beslist om een andere aankoop te doen, zal uw leveringsadres reeds ingevuld zijn en hoeft u het alleen nog te bevestigen.
   • In bepaalde landen is uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies wanneer u 3M internetsites bezoekt. Als u een 3M internetsite bezoekt in een van deze landen, krijgt u informatie over uw opties, waaronder de optie om bepaalde categorieën cookies te accepteren of te weigeren. Bij volgende bezoeken kunt u deze instellingen wijzigen. Houd er rekening mee dat u niet kunt afzien van het ontvangen van bepaalde cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van een door u gevraagde dienst.
   • Tijdens uw bezoek aan een 3M internetsite in een van deze landen kunt u op ieder gewenst moment klikken op de link Cookievoorkeuren onderaan elke pagina, om toegang te krijgen tot informatie over cookies en uw instellingen te wijzigen.
   • Hoewel u geen cookies hoeft te accepteren wanneer u een 3M internetsite bezoekt, kan het zijn dat u niet alle functies van de site kunt gebruiken als u bepaalde cookies weigert.
   • Daarnaast kunt u ook uw browser zodanig instellen dat cookies worden aanvaard of geweigerd, of dat u wordt verwittigd als er een cookie op uw computer wordt geplaatst.
   • Analyses en reclame. 3M maakt gebruik van analysediensten van derden om beter te begrijpen hoe gebruikers omgaan met 3M internetsites en apps, inclusief diensten van Google en Adobe. Klik op de volgende links voor meer informatie over hoe Google en Adobe gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u de websites of apps van hun partners bezoekt:
   • 3M gebruikt ook reclamediensten van derden om reclame te maken voor 3M producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn wanneer u websites of andere online diensten bezoekt.
   • 3M geeft geselecteerde derden, waaronder deze analyse- en reclamediensten, toestemming om cookies op onze internetsites te plaatsen. Deze derden verzamelen mogelijk informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derden.
   • Deze derden kunnen lid zijn van zelfregulerende brancheorganisaties zoals het Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) en de European Digital Advertising Alliance (eDAA). De websites voor deze groepen bieden meer informatie over online reclame gebaseerd op uw interesses en hoe u kunt afzien van het ontvangen van dit soort online reclame van deelnemende bedrijven.
   • Browserinstellingen niet traceren. Sommige browsers kunnen 'Do Not Track'-signalen (DNT) verzenden naar de websites die u bezoekt. Omdat er geen eensgezindheid bestaat over de interpretatie van DNT-signalen, neemt 3M op dit moment geen maatregelen.
  • Informatie van zakenpartners en andere derden
   • 3M verzamelt persoonsgegevens via onze zakenpartners. Deze informatie kan contactgegevens bevatten, zoals naam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
   • 3M kan ook persoonsgegevens uit andere bronnen van derden verkrijgen, waaronder gegevens uit openbare en commercieel beschikbare bronnen. We kunnen de informatie die we ontvangen van onze zakenpartners en andere bronnen van derden combineren met informatie die we verzamelen van u of uw apparaat, zoals hierboven beschreven.

  U kunt keuzes maken voor wat betreft de persoonsgegevens die u aan 3M verstrekt. U kunt ervoor kiezen om geen informatie te verstrekken waar wij om vragen, maar als u dat doet, is het mogelijk dat wij u een relevante dienst of een bepaalde functie niet kunnen bieden voor een 3M internetsite, app of product.

 • Wanneer 3M uw persoonsgegevens mag delen

  Behalve in de hierna vermelde gevallen zal 3M uw persoonsgegevens niet vrijgeven:


  • 3M kan uw persoonsgegevens delen met andere 3M organisaties, waaronder die in andere landen. Als wij dit doen, gebruiken deze andere organisaties van 3M uw informatie op een manier die in overeenstemming is met dit beleid, eventuele van toepassing zijnde specifieke privacyverklaringen en alle van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.
  • 3M kan uw persoonsgegevens ook delen met derden die wij in dienst nemen voor ondersteunende dienstverlening. Deze derden mogen de persoonsgegevens die wij met hen delen alleen gebruiken om diensten uit te voeren namens ons en moeten uw persoonsgegevens behandelen overeenkomstig de toepasselijke wetten inzake privacy en gegevensbescherming.
  • In sommige gevallen kan 3M uw persoonsgegevens delen met derden die als onze partner producten en diensten aan onze klanten aanbieden. Als wij dit doen, eisen wij van onze zakenpartners dat zij uw informatie op een manier gebruiken die in overeenstemming is met dit beleid, eventuele van toepassing zijnde specifieke privacyverklaringen en alle van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.
  • 3M kan uw persoonsgegevens delen met derden wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is: (i) om te voldoen aan een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (ii) om fraude, inbreuk op intellectuele eigendommen, schending van onze contracten of overeenkomsten, schending van de wet of ander misbruik van 3M internetsites, apps, producten of diensten op te sporen, te voorkomen en daarop te reageren; (iii) om rechten of eigendom van 3M of de gezondheid, veiligheid, welzijn, rechten of eigendom van u of anderen te beschermen; of (iv) in vergelijkbare omstandigheden. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  • 3M kan uw persoonsgegevens delen met derden in verband met de verkoop, aankoop, fusie, reorganisatie, liquidatie of ontbinding van 3M of een 3M business unit, of onder soortgelijke omstandigheden. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
  • 3M kan uw gegevens delen met uw toestemming of op uw verzoek.

  3M kan geanonimiseerde of geaggregeerde informatie intern en met derden delen voor welk doel dan ook. Aan de hand van dergelijke informatie kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd.

 • Beveiliging van uw persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden over het algemeen opgeslagen in databases van 3M of databases die door onze serviceproviders worden bijgehouden. Veel van deze databases zijn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 3M neemt passende maatregelen, al dan niet op basis van een contract, om een adequate bescherming te bieden voor persoonsgegevens die aan een derde worden verstrekt of naar een ander land worden overgedragen, met inbegrip van overdrachten binnen 3M.

  3M neemt redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Hoewel wij veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking, misbruik of wijziging kunnen wij, net als bij alle computernetwerken die met internet zijn verbonden, de veiligheid van gegevens die via internet worden verschaft niet garanderen en zijn wij niet verantwoordelijk voor de inbreuk op de veiligheid als dit redelijkerwijs buiten onze controle valt.

 • Links naar internetsites en invoegtoepassingen van derden

  3M internetsites en apps kunnen links bevatten naar websites of mobiele apps die niet door 3M worden beheerd en invoegtoepassingen van socialmediaplatforms en andere derden. Een voorbeeld van een socialmedia-invoegtoepassing is de knop “Like” in Facebook. Wij leveren deze links en invoegtoepassingen als een dienst; deze impliceren geen goedkeuring van de activiteiten of de inhoud van de gerelateerde websites, apps of socialmediaplatforms, noch enige associatie met hun exploitanten. Raadpleeg het betreffende privacybeleid voor meer informatie over de informatie die door deze websites, apps en invoegtoepassingen van derden wordt verzameld. Wij raden u sterk aan om het privacybeleid te lezen op de websites, apps en socialmediaplatforms die u bezoekt voordat u ze gebruikt of persoonsgegevens verstrekt.

 • Toegang tot uw persoonsgegevens

  U kunt de persoonlijke informatie die u ons verstrekt controleren, corrigeren en bijwerken door dit formulier.

 • Kinderen

  De meeste 3M internetsites en apps zijn niet bestemd voor personen jonger dan 13 jaar. 3M zal niet bewust persoonsgegevens vragen of verzamelen van of over kinderen jonger dan 13 jaar, of de relevante minimumleeftijd onder de toepasselijke lokale wettelijke vereisten, behalve indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

 

 • B2B-diensten van 3M

  Sommige 3M producten, diensten, internetsites en apps zijn bedoeld voor gebruik door onze zakenpartners, met inbegrip van onze zakelijke klanten ('B2B-diensten van 3M') en uw gebruik ervan wordt beheerd door uw bedrijf. In dergelijke gevallen kan bevoegd personeel in uw bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens die worden verzameld via deze B2B-diensten van 3M en kan uw bedrijf beleid hebben dat van toepassing is op uw gebruik ervan. 3M is niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van onze zakenpartners met betrekking tot gegevensbescherming en -beveiliging, die kunnen afwijken van dit privacybeleid en eventuele van toepassing zijnde specifieke privacybepalingen. Als uw bedrijf het gebruik van een B2B-dienst van 3M beheert, verzoeken wij u contact op te nemen met uw bedrijf als u vragen hebt over uw privacy in verband met uw gebruik van die B2B-dienst van 3M. Als er een conflict is tussen dit beleid en een overeenkomst tussen 3M en zijn zakenpartner voor een B2B-dienst van 3M, is de overeenkomst tussen 3M en zijn zakenpartner van toepassing.

 • Aanvullende informatie voor EU-ingezetenen

  • Gegevensverantwoordelijke en contactgegevens
   • De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die onder dit privacybeleid worden verzameld, is de relevante 3M organisatie in uw land en, indien van toepassing, 3M Company, Compliance and Business Conduct, 3M Center, Bldg. 220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000, Verenigde Staten.
   • Als u gebruik maakt van B2B-diensten van 3M die worden beheerd door uw bedrijf, kan uw bedrijf de gegevensverantwoordelijke zijn voor persoonsgegevens die worden verzameld via die B2B-diensten van 3M. Neem contact op met uw bedrijf voor meer informatie.
   • U kunt de Europese functionaris voor gegevensbescherming van 3M bereiken via: brief aan: EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, België, e-mail: DPO_EU@mmm.com, telefoon: +32 2 7224594.
   • U kunt de Europese functionaris voor gegevensbescherming van 3M bereiken via: brief aan: EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, België, e-mail: DPO_EU@mmm.com, telefoon: +32 2 7224594.
   • De contactgegevens van de 3M organisatie in uw land vindt u in het 3M Help Center.
  • 3M's wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens
   • De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door 3M is afhankelijk van de doeleinden van de verwerking. Voor de meeste verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens die onder dit privacybeleid vallen, is de wettelijke grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor legitieme zakelijke belangen van 3M. Indien wij persoonsgegevens verwerken in verband met een (mogelijke) overeenkomst met u, is de wettelijke grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. Wanneer wij persoonsgegevens moeten delen met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsorganen, doen wij dit op grond van het feit dat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. We zullen toestemming ook gebruiken als wettelijke grondslag wanneer we dat passend achten of in de mate die vereist is door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld voordat we nauwkeurige locatiegegevens van uw mobiele apparaat verzamelen.
   • Meer informatie

   • Verwerking op basis van legitieme zakelijke belangen. Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke belangen, omvatten dergelijke belangen: (i) het aanbieden, verbeteren en promoten van 3M internetsites, apps, producten en diensten; (ii) het communiceren met huidige en potentiële klanten, andere zakenpartners en hun individuele aanspreekpunten; (iii) het beheren van onze relaties met onze klanten en andere zakenpartners en hun individuele aanspreekpunten; (iv) andere bedrijfsontwikkelingsdoeleinden; (v) het delen van informatie binnen de 3M groep, evenals met dienstverleners en andere derden; en (vi) het handhaven van de veiligheid en beveiliging van onze producten, diensten en werknemers, met inbegrip van fraudebescherming.
   • Verwerking op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Voorbeelden van situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst zijn e-commercetransacties waarbij u namens uzelf een product of dienst koopt van 3M via een 3M internetsite of app.
   • Verwerking op basis van toestemming. Voorbeelden van verwerkingsactiviteiten waarvoor 3M toestemming gebruikt als wettelijke grondslag zijn: (i) het verzamelen en verwerken van nauwkeurige locatie-informatie van uw mobiele apparaat; (ii) het verzenden van e-mails met reclame wanneer toestemming vereist is onder de toepasselijke wetgeving; en (iii) het verwerken van persoonsgegevens op 3M internetsites of apps door middel van cookies en soortgelijke technologieën wanneer toestemming vereist is door de toepasselijke wetgeving.
   • Verwerking omdat 3M hiertoe wettelijk verplicht is. Voorbeelden van situaties waarin 3M persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zijn: (i) betaling van belastingen en andere heffingen van de overheid; (ii) het verstrekken van uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties en andere overheidsorganen wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving; (iii) het bewaren van bedrijfsdocumenten die moeten worden bewaard door de toepasselijke wetgeving; en (iv) het voldoen aan gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures.
  • Aanvullende informatie over het bewaren van uw persoonsgegevens
   • Om te bepalen gedurende welke periode uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid worden bewaard, overweegt 3M criteria zoals: (i) alle van toepassing zijnde wettelijke vereisten om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren; (ii) alle bewaarverplichtingen in verband met lopende of potentiële rechtszaken of overheidsonderzoeken; (iii) alle bewaarvereisten in relevante overeenkomsten met onze zakenpartners; (iv) de datum van uw laatste interactie met 3M (met inbegrip van 3M internetsites, apps, communicatie, enz.); (v) de tijdspanne tussen uw interacties met 3M; (vi) de gevoeligheid van de gegevens; en (vii) de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.
  • Uw individuele rechten
   • Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in de Europese Unie hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die in verschillende omstandigheden anders van toepassing zijn: recht van toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensportabiliteit en recht om bezwaar te maken tegen verwerking. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut. Hieronder beschrijven we deze rechten in meer detail en geven we informatie over hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Als u een verzoek indient om uw rechten uit te oefenen, zullen we binnen een maand reageren, maar we hebben het recht om deze periode indien nodig met nog eens twee maanden te verlengen. Als we de antwoordtermijn verlengen, laten we u dat binnen een maand na uw verzoek weten. U kunt uw rechten uitoefenen door dit formulier.
   • Meer informatie

   • Recht van toegang. U hebt het recht aan 3M te vragen om te bevestigen dat wij uw ersoonsgegevens verwerken. Als we dat doen, hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die we verwerken en tot de volgende informatie: (1) de doeleinden van de verwerking; (ii) de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken; (iii) de ontvangers of categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens; (iv) de beoogde bewaartermijn van de gegevens waar mogelijk, of de criteria die wij hanteren om de bewaartermijn te bepalen; (v) uw recht om te verzoeken om rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking van dergelijke gegevens; (vi) uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (vii) als we de gegevens niet bij u hebben verzameld, alle informatie die we hebben over de bron van de gegevens; (viii) en of we uw persoonsgegevens gebruiken om geautomatiseerde beslissingen te nemen die juridische of andere soortgelijke belangrijke effecten op u hebben.
   • Recht op rectificatie. U hebt het recht om 3M uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn. Rekeninghoudend met de doeleinden van de verwerking, hebt u mogelijk ook het recht om onvolledige persoonsgegevens over u aan te vullen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring aan 3M.
   • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking vanwege 3M's legitieme zakelijke belangen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 3M wanneer deze gegevens worden verwerkt op basis van legitieme zakelijke belangen van 3M. 3M zal uw bezwaar inwilligen en de verwerking van de relevante persoonsgegevens stopzetten, tenzij: (i) wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of (ii) wij uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
   • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking met het oog op direct marketing. Indien 3M uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking. Indien u van dit recht gebruik maakt, zal 3M de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing staken.
   • Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om 3M te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende omstandigheden: (i) voor de periode dat 3M de juistheid van uw persoonsgegevens moet controleren wanneer u de juistheid ervan betwist; (ii) wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens, en in plaats daarvan 3M verzoekt het gebruik van de gegevens te beperken; (iii) wanneer 3M uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerking, maar u de gegevens nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) voor de duur dat 3M moet verifiëren of er dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor 3M's legitieme zakelijke belangen.
   • Indien na uw verzoek 3M de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, zal 3M uw gegevens uitsluitend opslaan en anderszins verwerken: (i) met uw toestemming; (ii) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering; (iii) voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of (iv) om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat. 3M informeert u ook voordat het bedrijf de beperking van de verwerking opheft.
   • Recht op verwijdering. Het recht op verwijdering wordt ook wel het 'recht om te worden vergeten' genoemd. U kunt 3M vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. 3M is alleen verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen in de volgende omstandigheden: (i) uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor 3M deze heeft verzameld of verwerkt; (ii) indien 3M uw persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor 3M bestaat om uw persoonsgegevens te blijven verwerken; (iii) als 3M uw persoonsgegevens verwerkt in het belang van haar legitieme zakelijke belangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor 3M om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens; (iv) als 3M uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt; of (v) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat die op 3M van toepassing is.
   • 3M is niet verplicht uw persoonsgegevens te wissen voor zover 3M deze moet verwerken om: (i) haar recht op vrijheid van meningsuiting en informatieverstrekking uit te oefenen; (ii) te voldoen aan een wettelijke verplichting onder het recht van de Europese Unie of de lidstaat waaronder 3M valt; of (iii) een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
   • Recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht om persoonsgegevens die u aan 3M hebt verstrekt te ontvangen wanneer: (i) de verwerking van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en 3M; (ii) de verwerking van uw persoonsgegevens door 3M op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd; en (iii) het voldoen aan uw verzoek geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.
   • Als u het recht hebt om dergelijke persoonsgegevens te ontvangen en te vragen dat 3M deze verstrekt, verstrekt 3M deze aan u in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare indeling.
   • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 3M zal zich naar beste vermogen inspannen om onder haar aandacht gebrachte verzoeken of klachten te behandelen en af te handelen. Daarnaast hebt u het recht om bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit verzoeken of klachten in te dienen. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van het land of de federale staat waar u woont. De algeheel bevoegde toezichthoudende autoriteit voor 3M in Europa is:
   • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
    Telefoon: +32 (0)2 274 4800
    E-mail: commission@privacycommission.be
    Website: www.privacycommission.be
   • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
    Telefoon: +32 (0)2 274 4800
    E-mail: commission@privacycommission.be
    Website: www.privacycommission.be
 • Vragen over dit privacybeleid of over onze privacyverklaringen

  Als u vragen hebt over dit beleid, over een specifieke privacyverklaring of ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming van 3M via:

  brief aan: EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, België
  E-mail: DPO_EU@mmm.com
  Telefoon: +32 2 7224594

  brief aan: EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, België
  E-mail: DPO_EU@mmm.com
  Telefoon: +32 2 7224594

 • Wijzigingen aan dit beleid en aan onze privacyverklaringen

  Wijzigingen van dit privacybeleid worden op deze site gepubliceerd, samen met informatie over eventuele wezenlijke wijzigingen. 3M behoudt zich het recht voor om dit beleid en eventuele specifieke privacyverklaringen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn alleen van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld na publicatie van de melding.

  Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.