1. 3M en United Way Nederland helpen kwetsbare groepen in Nederland tijdens Covid-19
Nieuws en media
 • 3M en United Way Nederland helpen kwetsbare groepen in Nederland tijdens Covid-19

  september 17, 2020

  • Technologiebedrijf 3M en non-profit organisatie United Way (UW) Nederland slaan de handen ineen voor het project ‘Reaching the Unreachable’. Het project biedt onder meer 60 vluchtelingen de kans om een taal-, beroeps- en cultuurtraining te volgen, met als einddoel hen te helpen aan een betaalde baan. Daarnaast worden ook 150 geïsoleerde ouderen gekoppeld aan vrijwilligers die hen ondersteunen en sociaal contact met hen onderhouden, om de geestelijke gezondheid van deze ouderen te verbeteren. Het project ondersteunt daarmee twee van de meest kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving.

   Het Nederlandse project ‘Reaching the Unreachable’ in samenwerking met United Way is onderdeel van een breder initiatief van 3M waarbij door COVID-19 getroffen gemeenschappen in Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) worden ondersteund. In Nederland zal er ondersteuning zijn door: hulpprojecten op het gebied van voeding, geestelijke en lichamelijke gezondheid, onderwijs en COVID-19-bewustwording. Er is in totaal ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld door 3M voor EMEA. Nederland is een van de twaalf landen die kan rekenen op een donatie die meer dan 120.000 euro bedraagt.

   Het project is drie maanden bezig en heeft ervoor gezorgd dat de ondersteuning voor vluchtelingen en eenzame ouderen - die eerst altijd fysiek bijeenkwamen - ook tijdens de coronacrisis kon doorgaan door snel over te gaan naar digitale sessies. Met de donaties van 3M en lokale partners, die bijvoorbeeld laptops doneerden, konden de betrokken partners hun aanbod in hoog tempo digitaliseren.
   De eerste resultaten zijn veelbelovend: er zijn al meer dan 150 ouderen in contact met vrijwilligers en meer dan 40 vluchtelingen bezig met een opleiding te volgen of te solliciteren naar een baan of stageplek. Zes vluchtelingen hebben inmiddels een baan gevonden en drie een stageplek. Het project zal nog drie maanden duren om de gestelde doelen te kunnen verwezenlijken.

   "Het is belangrijk dat 3M tijdens deze pandemie trouw blijft aan haar kernwaarden door gemeenschappen te ondersteunen en levens te verbeteren", aldus Marjolein van Ravenzwaaij, Country Leader 3M Nederland. "De projecten met United Way maken deel uit van onze toewijding aan COVID-19 hulpprojecten in Nederland en wereldwijd , en we zijn dankbaar dat een deel van onze financiële steun kwetsbare vluchtelingen en ouderen in Nederland helpt in de strijd tegen armoede en eenzaamheid in deze uitzonderlijke tijden."

   “United Way is sinds december 2018 actief in Nederland en helpt wereldwijd al meer dan 130 jaar gemeenschappen in nood. De omvang van de coronacrisis en de verstrekkende gevolgen daarvan voor de gezondheid, sociale mobiliteit, inkomen en werkzekerheid van mensen hebben nieuwe uitdagingen met zich meegebracht voor het welzijn van mensen. De samenwerking met 3M helpt United Way Nederland om kwetsbare ouderen en vluchtelingen in onze samenleving te ondersteunen", aldus Machiel Salomons, Directeur United Way Nederland. "Samen maken we een echt verschil voor de kwaliteit van leven van mensen, terwijl we met het coronavirus leren om te gaan".

   Over het project
   Duizenden vluchtelingen in Nederland dreigen voor de tweede keer slachtoffer te worden: na een gedwongen vlucht uit hun land van herkomst, lijken hun kansen op een baan nu drastisch beperkt te worden door de gevolgen van de coronacrisis. Dit kan niet alleen hun integratie in de Nederlandse samenleving vertragen, maar kan ook leiden tot depressie en sociaal isolement. Reaching the Unreachable ondersteunt vluchtelingen met haar partners Edu4u, Netwerkpro, Refugee Talent Hub en The Tent Partnership for Refugees niet alleen bij het zoeken naar, en de voorbereiding op, een betaalde baan met verschillende trainingen en cursussen, zij krijgen ook een ‘buddy’ toegewezen die de vluchteling ook na de start bij de werkgever blijft ondersteunen om hen te helpen groeien in hun nieuwe rol. Ook worden vrouwelijke vluchtelingen ondersteund in hun zoektocht naar een autonome toekomst en het bouwen van hun eigen professionele netwerk.

   “Mijn mentor liet me inzien dat mijn dromen geen dromen hoeven te blijven. Door de cursus en ondersteuning kan ik eindelijk met zelfvertrouwen op zoek naar een baan en volledig integreren in de Nederlandse samenleving ", aldus een deelnemende vluchteling.

   Ook de geïsoleerde ouderen verkeren in zwaar weer. Ondanks versoepeling van de maatregelen in Nederland, zijn veel van de ouderen nog steeds erg eenzaam en verlangen naar sociaal contact. Met de ondersteuning van 3M en andere lokale partners zoals Humanitas is United Way Nederland in staat om in dat sociale contact kunnen voorzien: zo is er bijvoorbeeld minstens één keer per week fysiek of visueel contact met vrijwilligers, die daarmee een verschil maken en de geestelijke gezondheid kunnen verbeteren.

   “Met enige scepsis heb ik mij aangemeld. De opzet van de cursus is prettig, iedere dag een stukje, dat houd je bij de les en je kunt het direct uitvoeren. Ook de theorie is verhelderend. Het geeft je inzicht in de achtergronden van het eenzaam zijn, waardoor je jezelf beter kunt plaatsen. Ik wil iedereen graag hartelijk bedanken voor de cursus en de support onderweg”, aldus een deelnemende oudere.

   3M-contactpersoon voor de pers:

   Liesbeth Nieuwenhuizen
   E-mail: lnieuwenhuizen@mmm.com

   Lees meer over het project Reaching the Unreachable.

  • 'Reaching the Unreacheable

   3M en United Way slaan de handen ineen om vluchtelingen en eenzame ouderen te ondersteunen.