• share

  ECHA Sets 2020 Sunset Date for n-Propyl Bromide under REACH Annex XIV

  juli 27, 2017
  share

  EU stelt 2020 in als verbodsdatum voor n-propylbromide
  EU stelt 2020 in als verbodsdatum voor n-propylbromide

  • EU-verbod op n-propylbromide in 2020 bekendgemaakt door ECHA.

   Het is nu definitief. N-propylbromide (nPB), een oplosmiddel dat veel wordt gebruikt bij reinigen en dampontvetting, voldoet aan de criteria van de ECHA (European Chemicals Agency) om te worden geclassificeerd als giftig voor de voortplanting (categorie 1B), voor schadelijke gevolgen voor de seksuele functie, de vruchtbaarheid of de ontwikkeling. Daarom wordt nPB, dat ook bekend staat als 1-broompropaan of 1-BP, opgenomen in Annex XIV van REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (PDF, 344 kB) van Verordening (EG) nr. 1907/2006, artikel 57(c), en wordt de stof volgens deze verordening verboden.

   De ECHA heeft 4 juli 2020 ingesteld als verbodsdatum voor nPB.  • De tijdlijn voor het verbod op n-propylbromide

   Stof:

   • 1-broompropaan (n-propylbromide)
   • EG nr: 203-445-0
   • CAS nr: 106-94-5

   Overgangsregeling:
   Datum laatste aanvraag: 4 januari 2019
   Gebruikers in de EU moeten een speciale vergunning aanvragen om nPB te blijven gebruiken. De deadline voor de "laatste aanvraag" voor deze vergunning is 4 januari 2019.
   Artikel 58(1)(c)(ii)

   Verbodsdatum: 4 juli 2020
   Na de verbodsdatum van 4 juli 2020 kan n-propylbromide niet meer worden gebruikt zonder speciale vergunning.
   Artikel 58(1)(c)(i)

   Intrinsieke eigenschap waarnaar in artikel 57 wordt verwezen:
   Giftig voor de voortplanting (categorie 1B)

   Registratienummer:
   '32  • nPB wereldwijd aan steeds meer regels gebonden

   Europa geeft wereldwijd de toon aan met het stellen van precedenten op het gebied van veiligheids- en milieuregelgeving, op de voet gevolgd door de Amerikaanse milieudienst EPA. De Amerikaanse milieudienst EPA heeft vorig jaar voor publieke reacties en peer-review een ontwerprisicobeoordeling vrijgegeven voor n-propylbromide (nPB) wanneer deze stof wordt gebruikt in spuitlijmen, toepassingen voor chemisch reinigen (inclusief vlekkenmiddelen) en dampontvetting.

   De regelgeving voor het gebruik van nPB in dampontvetting neemt over de hele wereld toe. Daarom is het tijd om over te stappen op veiligere en duurzamere oplosmiddelen zoals 3M™ Novec™ Technische Vloeistoffen. Verken de nieuwe 3M™ Novec™ website voor meer redenen om voor 3M Novec Technische Vloeistoffen te kiezen als vervanging voor nPB in uw toepassingen voor solventreiniging en dampontvetting.
   ©3M 2017. Alle rechten voorbehouden.
   3M en Novec zijn handelsmerken van 3M Company.
   Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.Aanmelden voor 3M Novec actuele onderwerpen

Ontvang sectorspecifieke inzichten die zijn geschreven door en voor experts op het gebied van brandbestrijding, solventreiniging en formuleringen, rechtstreeks in uw inbox.