Maaspatroon met een ontwerp van paarse driehoeken.

Vervangen van TCE: betere prestaties tegen lagere kosten.

Door over te schakelen op 3M™ Novec™ 71DE Technische vloeistof verbeterde BOC de gezondheid en veiligheid, en verlaagde zij de jaarlijkse reinigingskosten met wel 60%.

  • Voorgevel gebouw Mustang Vacuum Systems

    Als gebruikte zuurstofcilinders worden geretourneerd naar BOC, een leverancier van industriële, medische en speciale gassen, is het van cruciaal belang dat eventuele ventielresten verwijderd worden en daarmee het risico van verontreiniging. Het nieuwe, geautomatiseerde reinigingsproces maakt gebruik van 3M™ Novec™ 71DE Technische vloeistof met een ultrasone dampreinigingsunit die is geleverd door D&S Ultra Clean Ltd. Het resultaat is een zeer effectieve reiniging van alle onderdelen. In het nieuwe proces is een traditionele bewerking met trichloorethyleen (TCE) vervangen door een meer milieuvriendelijk badsysteem dat gezonder is voor de operators en zorgt voor schonere cilinders en lagere kosten van de levenscyclus.

    De overstap van TCE is belangrijk aangezien TCE onder de REACH-richtlijnen is aangeduid als een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS), en na de verbodsdatum van april 2016 is onbevoegd gebruik van TCE nu verboden.

Nieuw reinigingsregiem voldoet aan alle eisen

De nieuwe oplossing voldoet aan alle vier de elementen van reinigingsagenda van BOC: veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Het is een productief alternatief voor reinigen met trichloorethyleen (TCE) en in feite maakt het nieuwe systeem het overbodig dat operators nog gezondheidsonderzoeken ondergaan. Sinds de introductie ervan is het geclassificeerd als beste werkwijze voor BOC VK en Ierland en voor de Linde Groep over de hele wereld.

Voorafgaand aan de overstap werkten kwaliteitsanalisten van BOC samen met 3M en D&S Ultra-Clean Ltd. aan het uitvoeren van een grondige test van het reinigingsproces, bestaande uit herhaaldelijk testen van verontreinigde cilinders, een diepgaand toezicht op emissie en toxiciteitsrapporten. Novec 71DE vloeistof werd geselecteerd vanwege zijn sterke milieuprofiel. Het is gebaseerd op een gesegregeerde hydrofluoretherformule (HFE) die een laag aardopwarmingsvermogen heeft, de ozonlaag niet aantast en geen chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), fluorkoolwaterstoffen (HFK's) of gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen (HAP's) bevat.

"Het nieuwe proces is in totaal veel gezonder – voor medewerkers en het milieu. Daarnaast, hoewel kosten niet de primaire drijfveer voor verandering waren, heeft BOC aanzienlijke besparingen geboekt sinds de overstap. Naast minder dampverlies verbruikt het veel minder energie en, in de eerste negen weken dat het in bedrijf was, verbruikte het iets meer dan 30 kg Novec 71DE vloeistof in vergelijking met de geschatte 300 kg TCE die anders verbruikt zou zijn. Ook qua bedrijfsvoering is het efficiënt. De apparatuur vereist veel minder koeltijd, wat op zijn beurt weer leidt tot een snellere doorvoer. Automatisering van het proces verkleint de kans op menselijke fouten."
WAYNE DREW
Onderhoudsvoorman bij BOC