Novec 1230 Brandbestrijding

Een brandbestrijdingssysteem moet u helpen alles te beschermen waarvoor u verantwoordelijk bent: mensen, bedrijven, activa en zelfs de aarde. Hiervoor is geavanceerde wetenschap nodig, zonder compromissen.

U hebt informatie nodig om een weloverwogen beslissing te nemen voor de korte en de lange termijn. Daarvoor moet u begrijpen hoe verschillende middelen voor brandbestrijding werken en bedenken op welke manieren deze van invloed kunnen zijn op uw bedrijf, uw medewerkers en de wereld om u heen. Bekijk de verschillen tussen 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof en de andere manieren van brandbestrijding die momenteel het meest worden gebruikt. Praat daarna met ons verder over hoe de wetenschap van 3M u kan helpen. 

Paars trifecta mesh patroon.

3M Novec 1230 vs. FM-200® en andere fluorkoolwaterstoffen (HFK's)


Voorkom problemen met de huidige en komende wettelijke beperkingen voor HFK´s.

We moeten de wereld waarin we leven beschermen. Dat is een belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Bij 3M maken we gebruik van wetenschap die deze missie ondersteunt. Clean agents voor brandbestrijding die gebruikmaken van HFK´s, zoals FM-200® (HFC-227ea), zijn schadelijk voor het milieu. Door regelgeving van overheden wereldwijd en initiatieven uit het bedrijfsleven worden deze middelen al in hoog tempo vervangen door duurzamere alternatieven.

Voor HFK´s gelden momenteel strenge voorschriften die gericht zijn op uitfasering van de productie. Bij het specificeren van een brandblusmiddel moet u niet alleen rekening houden met de impact hiervan op de aarde, maar ook met de mogelijke kosten en de beschikbaarheid van vervangende agents wanneer een wettelijke uitfasering eenmaal een feit is.

Novec 1230 Vloeistof heeft een zeer laag GWP van minder dan 1, tast de ozonlaag niet aan, blijft niet lang aanwezig in de atmosfeer en heeft niet te maken met beperkende voorschriften of uitfasering. We zijn zo overtuigd van dit product dat we het leveren met de 3M™ Blue Sky℠ garantie, waarmee u 20 jaar lang beschermd bent zonder dat u bang hoeft te zijn voor verliezen als gevolg van nieuwe regelgeving.


Bekijk de video om meer te weten te komen over de milieuaspecten van Novec 1230


Paars trifecta mesh patroon.

3M Novec 1230 vs. inert gas


De verborgen kosten van systemen met inert gas lopen snel op.

Bij het specificeren van een brandbestrijdingssysteem moet ook rekening worden gehouden met de implicaties op de lange termijn. Wat zijn de kosten voor het onderhoud en het navullen van dit systeem?

Een brandbeveiligingsexpert moet slimme investeringen doen voor de organisatie. Het gaat er niet alleen om verlies door een catastrofe zoals een brand te voorkomen, maar ook om verborgen kosten van brandbeveiligingssystemen te identificeren, zoals die bij systemen die gebruikmaken van inert gas.

Systemen met inert gas nemen meer ruimte in beslag en aan die ruimte zijn kosten verbonden. Om een brand te doven moeten ze meer lucht verdringen dan een geavanceerde clean agent zoals Novec 1230 Vloeistof. Dat betekent dat er meer gascilinders moeten worden vervoerd, geïnstalleerd en onderhouden. Daar bovenop komen nog de verborgen kosten voor het navullen.

Ook zijn er extra kosten om een systeem met inert gas veilig te maken, zoals extra ventilatie, structuurversterking om het gewicht van het systeem te kunnen dragen en hogere test- en check-outkosten.

Tel dit allemaal bij elkaar op en kijk dan hoe Novec 1230 Vloeistof u kan helpen om slim te investeren in een brandbestrijdingssystem dat uiteindelijk meer oplevert.


Bekijk de video voor meer informatie over brandbestrijding met inert gas


Download informatie om 3M Novec 1230 te vergelijken met brandbestrijding met inert gas

Paars trifecta mesh patroon.

3M Novec 1230 vs. watermist- en watersprinklersystemen


Watermist- en watersprinklersystemen kunnen grote schade toebrengen aan elektronica, kunstvoorwerpen en de bedrijfscontinuïteit.

Brandbeveiliging voor cruciale activa is niet eenvoudig. Watermist- en watersprinklersystemen lijken in eerste instantie misschien wel een voor de hand liggende methode voor brandbestrijding, maar water kan net zo schadelijk zijn als de brand zelf.

Denk maar aan de elektronische en elektrische componenten die zo onmisbaar zijn in ons huidige leven. Water is geleidend en kan kortsluiting, onherstelbare schade en verlies van gegevens tot gevolg hebben. Daardoor kunnen dan weer systemen uitvallen die essentieel zijn voor uw bedrijf, een stad en zelfs mensenlevens.

Onvervangbare kunstwerken, voorwerpen en archieven die waterschade oplopen, kunnen vaak alleen met heel veel moeite en tegen zeer hoge kosten worden gered , als dat al mogelijk is.

Maar ook als het systeem goed werkt, kan het herstel en het opruimen na het blussen van een brand ingrijpend zijn. En laat u niet misleiden door de term 'mist'. Water is water, in welke vorm dan ook. Maak een slimme keuze en kies voor een geavanceerd brandbestrijdingssysteem om uw cruciale activa te beschermen.


Bekijk de video voor meer informatie over de voordelen van een brandbestrijdingssysteem met gas


Download informatie om 3M Novec 1230 Vloeistof te vergelijken met watersprinkler- en watermistsystemen

Paars trifecta mesh patroon.

3M Novec 1230 vs. brandbestrijding met kooldioxidegas (CO2)


CO2 is gevaarlijk en dodelijk voor mensen.

Kooldioxidegas is daarom geen veilig brandbestrijdingsmiddel voor een omgeving waarin mensen wonen of werken. CO2-gas verdringt de lucht die kan worden ingeademd zodat het vuur geen zuurstof meer krijgt. Mensen in het gebied dus ook niet.

Door het inherente gevaar van CO2 gelden voor dit soort systemen andere normen. Ze mogen niet worden geïnstalleerd in ruimten waarin mensen verblijven. Wanneer er wel mensen in de ruimte aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor onderhoud, is er een zogenaamde "lock-out"-periode om mensen de tijd te geven om te evacueren. In die tijd kan een brand zich echter uitbreiden.

Ook zijn er diverse verborgen kosten verbonden aan CO2-systemen, in verband met het risico en de installatievereisten. Kooldioxide op zich is niet duur, maar u dient wel rekening te houden met de volgende eigendomskosten voor een CO2-systeem:
 
 

  • Training van medewerkers over de risico´s van CO2 en de evacuatieprocedures
  • Veiligheidskleppen om aangrenzende ruimten te beschermen
  • Vereisten voor hydrostatische tests van hogedrukcilinders
  • Vereisten voor 30-dageninspecties
  • Uitvaltijdkosten door onderhoud en inspecties
  • Test met volledige ontlading voor elk risico
  • Onroerendgoedkosten voor opslag van het systeem

Neem geen risico. Maak een slimme keuze. Kies voor 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof.


Bekijk de video voor meer informatie over CO2-brandbestrijdingssystemen


Download informatie om 3M Novec 1230 Vloeistof te vergelijken met brandbestrijdingssystemen op basis van CO2