Documentpictogram met vinkje op paarse achtergrond

Eenvoudig Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof specificeren

Gebruik onze specificatietool om de juiste specificatie te schrijven voor de behoeften van uw klant. Ons ervaren team van brandbestrijdingsengineers heeft tekstelementen voorbereid waarmee u eenvoudig een systeem met Novec 1230 Vloeistof kunt specificeren voor het project van uw klant, met vermelding van de productnaam of de algemene eigenschappen.


Schrijft u specificaties voor 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof?

 • Paars pictogram van sproeier van brandbestrijdingssysteem met de tekst Novec 1230

  Het blusmiddel is de essentiële component in elk brandbestrijdingssysteem. Wanneer u een specificatie maakt, kan het van uw aanbevelingen afhangen of mensen, waardevolle activa of zelfs het hele bedrijf een brand overleven.

  Geef een agent op met de volgende kenmerken:


  • Veilig voor gebruik in ruimten waarin mensen verblijven
  • Milieutechnisch duurzaam
  • Elektrisch niet geleidend
  • Erkend door internationale normen zoals NFPA 2001 en EN-15004
  • In staat om vuur in het beginstadium te doven
  • Laat geen resten achter

Clean agent brandbestrijdingsvloeistof
Paars pictogram van sproeier van brandbestrijdingssysteem met de tekst Novec 1230

Kopieer en plak de volgende tekst in uw specificatie of download het volledige specificatievoorbeeld.

 1. Samenvatting van werk

  A. Ontwerp, levering en installatie van een compleet clean agent brandbestrijdingssysteem met volumebeveiliging (total flooding) met 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof (hierna SYSTEEM genoemd).

 2. Clean agent brandbestrijdingsvloeistof

  A. Als clean agent brandbestrijdingsvloeistof wordt 3M Novec 1230 Fire Protection vloeistof gebruikt.

  B. De clean agent tast de ozonlaag niet aan (ODP = nul).

  C. De clean agent heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van < 1 (100 jaar ITH). GWP zoals gedefinieerd in het IPCC AR5-rapport (het vijfde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change) of in documentatie en goedkeuringen van de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency).

  D. Het gebruik van de agents in brandbeveiliging wordt niet beperkt door het ozonafbrekend vermogen (ODP) of het aardopwarmingsvermogen (GWP). De agents zijn bovendien geen onderwerp van uitfasering onder het Montrealprotocol en vallen niet onder de Europese F-gassenverordening die gericht is op de uitfasering van de productie en de import van HFK's in Europa.

  E. De clean agent moet een minimale veiligheidsfactor hebben van 60% tussen het percentage van de blusmiddelconcentratie en de NOAEL-waarde (No Observed Adverse Effect Level) voor gevaren van klasse A en C. Neem contact op met een goedgekeurde OEM (Original Equipment Manufacturer) voor hulp bij veiligheidsfactoren voor gevaren van klasse B.

  F. De clean agent voor het blussen heeft Componenterkenning volgens LPCB 1230, VdS 2344, CNPP of UL 2166 voor Clean agent blussysteemeenheden met gehalogeneerde koolwaterstoffen en Certificaat-typegoedkeuring volgens IMO MSC/Circ. 848 over Herziene richtlijnen voor de goedkeuring van vaste brandblussystemen met gas. De agent heeft de minimale blusconcentraties voor brandstoffen van klasse A en B met de methoden die zijn beschreven in ISO 14520 (norm voor brandblussystemen met gas) en UL 2166.

  G. De clean agent voor het blussen is opgenomen in ISO 15004 en NFPA 2001.

  H. De clean agent voor het blussen is wereldwijd 20 jaar beschermd tegen een wettelijk verbod of beperkingen op het gebruik ervan op basis van het aardopwarmingsvermogen, de aantasting van de ozonlaag en de atmosferische levensduur van de agent.

  Download het volledige specificatievoorbeeld voor Novec™ 1230 (PDF, 104 kB)

Staan de aanbestedingsregels geen merknaam toe voor het blusmiddel?

In sommige gevallen wilt u specifieke criteria van de klant benadrukken, zoals duurzaamheid met het oog op het milieu, de veiligheidsmarge voor ruimten waarin mensen aanwezig zijn of bescherming tegen schade aan harde schijven tijdens de afgifte van het blusmiddel. Kies een onderwerp hieronder om naar de bijbehorende specificatietekst te gaan. Gebruik deze specificatierichtlijnen om de belangrijke functionaliteit te beschrijven die uw klanten nodig hebben.

 • Paars pictogram van sproeier van brandbestrijdingssysteem
  Specificatie zonder merknaam

  Als u moet specificeren zonder een merknaam te vermelden, kunt u de specificatie ook schrijven op basis van de unieke eigenschappen van de agent. Novec 1230 Vloeistof combineert een buitengewone duurzaamheid met de hoogste veiligheidsmarge van alle clean agents. Bovendien staat het niet op de lijst voor wettelijke uitfasering.

 • Paars pictogram van de aarde, gewikkeld in een blad met een steel, om de milieuvriendelijkheid aan te duiden
  Milieuvriendelijk

  Het gaat niet alleen om de aantasting van de ozonlaag. Een oplossing is pas echt duurzaam als er een clean agent wordt gebruikt met een aardopwarmingsvermogen (GWP) van < 1. De specificaties hieronder kunnen worden gebruikt voor klanten die duurzame producten willen waarop geen beperkingen van toepassing zijn onder huidige of toekomstige klimaatwetgeving.

 • Paars pictogram van mensen met een hartje op de voorste persoon
  Hoge veiligheidsmarge

  Niet alle clean agents hoeven dezelfde veiligheidsmarge te hebben. Bij het blussen van een brand in een ruimte waarin zich mensen bevinden, is de veiligheid van de agent een zeer belangrijke factor. Hierbij gaat het om de minimale blusmiddelconcentratie die wordt gebruikt. Als alternatief voor het vermelden van clean agents met de merknaam, kunnen producten ook worden gespecificeerd aan de hand van de vereiste veiligheidsmarge.

 • Paars pictogram van datacenter met geluidsgolven
  Voorkom schade aan harde schijven

  De afgifte van inert gas tijdens een brand kan schade aan harde schijven veroorzaken. In een serverruimte kan die afgifte 120 seconden duren bij een gevaar van klasse A. (NFPA 2001 5.7.1.1.2.). De frequentie, het akoestische niveau en de duur van het geluid tijdens de afgifte dragen allemaal bij aan de verstoring van de werking van harde schijven, omdat hierdoor de data tracking op de ronddraaiende schijven wordt onderbroken. Er is nog nooit gemeld dat de afgifte van chemische clean agents tot schade aan harde schijven heeft geleid.


Zonder merknaam: Clean agent brandbestrijdingsvloeistof
Paars pictogram van sproeier van brandbestrijdingssysteem

Kopieer en plak de volgende tekst in uw specificatie of download het volledige specificatievoorbeeld.

 1. Samenvatting van werk

  A. Ontwerp, levering en installatie van een compleet clean agent brandbestrijdingssysteem met volumebeveiliging (total flooding) met een agent die door een gerenommeerde fabrikant is geproduceerd volgens een proces dat elektrochemische fluoridering wordt genoemd. (hierna SYSTEEM genoemd).

 2. Clean agent brandbestrijdingsvloeistof

  A. De agent wordt geproduceerd in een volgens ISO 9001 en ISO 14001 geregistreerde faciliteit.

  B. De clean agent vloeistof tast de ozonlaag niet aan (ODP = nul).

  C. De clean agent vloeistof heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van < 1 (100 jaar ITH). GWP zoals gedefinieerd in het IPCC AR5-rapport (het vijfde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change).

  D. Het gebruik van de agent bij brandbeveiliging wordt niet beperkt door het ozonafbrekend vermogen (ODP) of het aardopwarmingsvermogen (GWP). De agent is bovendien geen onderwerp van uitfasering onder het Montrealprotocol en valt niet onder de Europese F-gassenverordening die gericht is op de uitfasering van de productie en de import van HFK's in Europa.

  E. De clean agent moet een minimale veiligheidsfactor hebben van 60% tussen het percentage van de blusmiddelconcentratie en de NOAEL-waarde (No Observed Adverse Effect Level) voor gevaren van klasse A en C. Neem contact op met een goedgekeurde OEM (Original Equipment Manufacturer) voor hulp bij veiligheidsfactoren voor gevaren van klasse B.

  F. De minimale blusconcentratie (MEC) zoals die door tests is vastgesteld aan de hand van normen voor erkende testlaboratoria (UL 2166, FM 5600) is niet hoger dan 3,3 %.

  G. De clean agent voor het blussen heeft Componenterkenning volgens LPCB 1230, VdS 2344, CNPP of UL 2166 voor Clean agent blussysteemeenheden met gehalogeneerde koolwaterstoffen en Certificaat-typegoedkeuring volgens IMO MSC/Circ. 848 over Herziene richtlijnen voor de goedkeuring van vaste brandblussystemen met gas. De agent heeft de minimale blusconcentraties voor brandstoffen van klasse A en B met de methoden die zijn beschreven in ISO 14520 (norm voor brandblussystemen met gas) en UL 2166.

  H. De clean agent voor het blussen is opgenomen in ISO 15004 en NFPA 2001.

  I. De clean agent voor het blussen is wereldwijd 20 jaar beschermd tegen een wettelijk verbod of beperkingen op het gebruik ervan op basis van het aardopwarmingsvermogen, de aantasting van de ozonlaag en de atmosferische levensduur van de agent.

  J. De entiteit die het gecertificeerde en goedgekeurde systeem aanbiedt dat gebruikmaakt van een werkelijk schoon blusmiddel, kan zijn relatie aantonen met de fabrikant van dit schone blusmiddel en de goedgekeurde OEM-partner.

  K. Op systeemcilinders zijn labels aangebracht waarop de fabrikant van het systeem en het merk van de agent zijn vermeld. Het onderhoud en navullen van het systeem wordt uitgevoerd door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant en hierbij wordt de agent gebruikt van het merk van de oorspronkelijke installatie.

  Download het volledige voorbeeld van een specificatie zonder merknamen
Kopieer en plak deze tekst met de nadruk op duurzaamheid voor het milieu in uw specificatie
Paars pictogram van de aarde, gewikkeld in een blad met een steel, om de milieuvriendelijkheid aan te duiden

Bij het brandbestrijdingssysteem hoort een garantie voor 20 jaar van de fabrikant van de clean agent die bepaalt dat de agent vanaf de installatiedatum 20 jaar lang beschermd is tegen eventuele wetgeving of uitfaseringsactiviteit. De eindgebruiker krijgt van de fabrikant van de agent een certificaat met de garantiedatum en de volledige algemene voorwaarden.

 1. Samenvatting van werk

  A. Ontwerp, levering en installatie van een compleet clean agent brandbestrijdingssysteem met volumebeveiliging (total flooding) met een duurzame clean agent voor het milieu.

 2. Clean agent brandbestrijdingsvloeistof

  A. De clean agent tast de ozonlaag niet aan (ODP = nul).

  B. De clean agent heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van < 1 (100 jaar ITH). GWP zoals gedefinieerd in het IPCC AR5-rapport (het vijfde rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change).

  C. Op systeemcilinders zijn labels aangebracht waarop de fabrikant van het systeem en de agent zijn vermeld. Het systeem wordt nagevuld met het merk van de oorspronkelijke clean agent.

  D. Het gebruik van de agents in brandbeveiliging wordt niet beperkt door het ozonafbrekend vermogen (ODP) of het aardopwarmingsvermogen (GWP). De agents zijn bovendien geen onderwerp van uitfasering onder het Montrealprotocol en vallen niet onder de Europese F-gassenverordening die gericht is op de uitfasering van de productie en de import van HFK's in Europa.
Kopieer en plak deze tekst met de nadruk op de veiligheid van aanwezige mensen in uw specificatie
Paars pictogram van mensen met een hartje op de voorste persoon

De clean agent moet een minimale veiligheidsfactor hebben van 60% tussen het percentage van de blusmiddelconcentratie en de NOAEL-waarde (No Observed Adverse Effect Level) voor gevaren van klasse A en C. Neem contact op met een goedgekeurde OEM (Original Equipment Manufacturer) voor hulp bij veiligheidsfactoren voor gevaren van klasse B

Kopieer en plak deze tekst met de nadruk op mogelijke problemen in verband met geluid in uw specificatie
Paars pictogram van datacenter met geluidsgolven

Het systeem beschikt over een verklaring van de fabrikant van het brandbestrijdingssysteem dat het geluidsniveau tijdens de afgifte van de agent op een afstand van een meter van de sproeier die het gas afgeeft, niet hoger is dan 110 dB, van 0,5 tot 5,0 kHz, gedurende meer dan 20 seconden. De fabrikant levert gecertificeerde testdocumentatie mee met gemeten geluidsniveaus die zijn vastgelegd op basis van LZFmax per 1/3-octaafband middenfrequentie of een andere goedgekeurde methode.

Illustratie van brandbestrijdingssysteem met Novec 1230 cilinders

Vind een goedgekeurde Original Equipment Manufacturer (OEM)

Hebt u vragen over brandbestrijding?

Ons team van technici en deskundigen staat klaar om uw vragen te beantwoorden en om u de benodigde ondersteuning te bieden op het gebied van brandbestrijdingssystemen, voorschriften en Novec 1230 Vloeistof.