Antwoorden op uw vragen over 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof

We stellen bij 3M altijd vragen over de wereld om ons heen. We gaan dan op zoek naar betere manieren om nieuwe problemen op te lossen en het leven voor iedereen beter te maken. We geven u graag antwoord op enkele vragen die u misschien hebt over 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof.

Download de veelgestelde vragen over 3M Novec 1230 Vloeistof (PDF, 154 kB)

Abonneer u op 3M™ Novec™ nieuwsbrieven

3M Novec nieuwsbrieven zijn speciaal bedoeld voor de brandbestrijdingsbranche. Hiermee blijft u altijd op de hoogte van productnieuws en trends in de branche die voor u relevant zijn.

Maaspatroon met een ontwerp van paarse driehoeken.

Veelgestelde vragen over prestaties

Maaspatroon met een ontwerp van paarse driehoeken.

Veelgestelde vragen over veiligheid

 • Veiligheidsmarge grafiek

  Ja. 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof biedt op dit moment de grootste veiligheidsmarge van alle clean agents. U krijgt de beste indicatie van de veiligheidsmarge van een middel door te kijken naar de toegestane limiet voor mensen en de blusmiddelconcentratie. De NOAEL-waarde (No Observed Adverse Effect Level) geeft het niveau aan zonder waarneembaar schadelijk effect. Dit is de internationaal geaccepteerde limiet voor de diverse blusmiddelen. De blusmiddelconcentratie is de hoeveelheid van het blusmiddel die nodig is om het vuur veilig te doven. De veiligheidsmarge voor mensen wordt bepaald door het relatieve verschil tussen de blusmiddelconcentratie en de specifieke NOAEL-waarde.

  Zoals de grafiek laat zien, biedt Novec 1230 Vloeistof veruit de grootste veiligheidsmarge voor mensen. De vloeistof blijft ook veilig als het vrije volume van de ruimte in de toekomst verandert (als aanvullende voorraad of apparatuur leidt tot minder luchtvolume en een hogere blusmiddelconcentratie).
 • Systemen die Novec 1230 Vloeistof gebruiken, zijn zo ontworpen dat ze een ruimte tot een bepaalde blusmiddelconcentratie vullen. Daarvoor is het nodig dat de integriteit van de ruimte wordt gewaarborgd (geen lekken of minimale lekken) om de vereiste concentratie gedurende de vereiste periode vast te houden. Meestal is dat minimaal 10 minuten. In de editie van 2015 van NFPA 2001, paragraaf 5.6, is dit als volgt geformuleerd: “Op de grootste hoogte van beschermde inhoud binnen het gevarengebied moet een minimale concentratie van 85 procent van de aangepaste minimale blusmiddelconcentratie worden vastgehouden gedurende een periode van 10 minuten of gedurende een tijdsperiode die lang genoeg is voor een reactie van hiervoor opgeleide medewerkers.” Dit vereiste staat ook in andere, vergelijkbare normen.
Maaspatroon met een ontwerp van paarse driehoeken.

Veelgestelde vragen over duurzaamheid

 • HFK's, inclusief HFC-227ea en HFC-125 gaan halon achterna en de productie hiervan staat wereldwijd sinds oktober 2016 op de lijst voor uitfasering onder het Montrealprotocol. Hoewel deze HFK's clean agents zijn die de ozonlaag niet aantasten, zijn het wel krachtige broeikasgassen, die zelfs meer dan 3000 keer krachtiger zijn dan CO2.

  In de Europese Unie is de uitfasering van HFK's in 2015 gestart onder de F-gassenverordening. In 2016 is tijdens de 28e bijeenkomst van de partijen van het Montrealprotocol in Kigali, Rwanda, door bijna 200 landen goedkeuring verleend aan het tijdschema voor de uitfasering van HFK's met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP). In deze overeenkomst, die bekendstaat als het Kigali-amendement, is duidelijk vastgelegd hoe de internationale uitfasering van de productie en het gebruik van HFK's zal worden uitgevoerd.

  Omdat brandbestrijdingssystemen vaak 30 jaar of langer moeten meegaan, zijn HFK's niet-duurzame clean agents geworden. Novec 1230 Vloeistof biedt de brandbeveiligingssector een agent die de tand des tijds zal doorstaan dankzij de veiligheid, prestaties en milieu-eigenschappen. Novec 1230 Vloeistof tast de ozonlaag niet aan, heeft minder impact op het klimaat dan CO2 en valt niet onder de producten die op termijn (geleidelijk) worden uitgefaseerd.

  Meer informatie over de vergelijking van 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof met producten van de concurrentie

 • Niemand weet precies wat er in de toekomst te gebeuren staat, maar 3M biedt de 3M™ Blue Sky℠ Garantie omdat het er volledig op vertrouwt dat Novec 1230 Vloeistof niet zal worden getroffen door milieumaatregelen.

  Lees de flyer over de Blue Sky Garantie (PDF, 248 kB) voor meer informatie.

 • In de 3M™ Blue Sky℠ Garantie is vastgelegd dat het gebruik van 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection vloeistof in een goedgekeurd brandbestrijdingssysteem gedurende 20 jaar vanaf de oorspronkelijke installatie van dit systeem en gebonden aan bepaalde vereisten, niet zal worden beperkt vanwege aantasting van de ozonlaag (ODP) of aardopwarmingsvermogen (GWP), geen onderwerp zal worden van geleidelijke uitfasering onder het Montrealprotocol en geen onderwerp zal worden van de Europese F-gassenverordening die gericht is op de uitfasering van de productie en de import van HFK's in Europa.

  Lees de volledige algemene voorwaarden van de 3M Blue Sky Garantie (PDF, 223 kB).

 • Deze garantie kost niets en is geldig tot 20 jaar na de installatie. Een eindgebruiker die een nieuw systeem heeft gekocht en geïnstalleerd, hoeft dit systeem alleen maar binnen 30 dagen na de installatie op de 3M Novec website te registreren om in aanmerking te komen.
 • De halonen waren de eerste nieuwe clean agents die voor brandbeveiliging werden gebruikt en deze werden op grote schaal toegepast. Deze producten waren populair omdat ze vuur doofden zonder schade toe te brengen aan de betreffende ruimte, zoals de vroege computerserverruimtes. In 1987 werd het gebruik van halonen echter aan banden gelegd door het Montrealprotocol omdat ze de ozonlaag aantastten. In reactie daarop ontwikkelden fabrikanten vervangende producten voor halon. Dit waren de HFK's, de tweede generatie clean agents. Deze producten tasten de ozonlaag niet aan, maar hebben weer andere negatieve effecten op het milieu, zoals een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) en de hierboven genoemde regelgeving op dit gebied.

  Novec 1230 Vloeistof is een clean agent van de derde generatie omdat het speciaal is ontwikkeld om hoge prestaties en een grote veiligheidsmarge te bieden zonder schadelijk te zijn voor het milieu.

 • Watermist is nog steeds water. Het is nat, veroorzaakt viezigheid, is elektronisch geleidend en kan hoge schoonmaakkosten met zich meebrengen. Bovendien kan het activa vernietigen die nodig zijn voor de bedrijfscontinuïteit. Omdat watermist geen clean agent is, valt het niet onder de NFPA 2001. In plaats daarvan is er een andere norm op van toepassing: de NFPA 750. Hierin is het volgende vastgelegd: “De norm biedt geen definitieve prestatiecriteria voor brand en geeft geen specifieke richtlijnen voor het ontwerpen van een systeem om een brand te beheersen, te onderdrukken of te doven.”

  In datasheet 5-32 van FM Global staat: “Wanneer het essentieel is om schade aan apparatuur door een beginnende brand tot een minimum te beperken of om de werkzaamheden weer snel te kunnen hervatten, dient er een door FM goedgekeurd brandblussysteem met een clean agent en detectie te worden gebruikt voor de bescherming van de data-apparatuur in de ruimte met dataverwerkingsapparatuur. Dit dient als aanvulling op het automatische sprinkler- of watermistsysteem dat de faciliteit of verhoogde vloer beschermt.”

 • De snelste manier om juist en informatief materiaal te vinden over Novec 1230 Vloeistof is onze webpagina Brandbestrijding - Novec 1230 Vloeistof.

Vind uw oplossing voor brandbestrijding vandaag nog

Brandbestrijdingssystemen met Novec 1230 Vloeistof helpen beschermen wat er voor uw bedrijf toe doet. Onze fabrikanten van goedgekeurde systemen kunnen systemen met volumebeveiliging (total flooding), gespecialiseerde systemen en streamingsystemen maken die zijn afgestemd op de behoeften van uw project, van datacenters tot museumarchieven, medische centra, energieopwekking en nog veel meer.

Verken de mogelijkheden of neem contact met ons op als u vragen hebt over brandbestrijdingssystemen, voorschriften of Novec 1230 Vloeistof. Ons team van deskundigen helpt u graag!


Belangrijke mededeling

Regelgeving: Neem contact op met uw 3M-vertegenwoordiger voor meer informatie over de regelgeving in verband met dit product.

Technische informatie: De technische informatie, aanbevelingen en andere verklaringen in dit document zijn gebaseerd op tests of ervaringen die 3M betrouwbaar acht. De nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie wordt echter niet gegarandeerd.

Gebruik van het product: Tal van factoren buiten de controle van 3M om, die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M product in een specifieke toepassing beïnvloeden. Gezien de verscheidenheid van de factoren die het gebruik en de prestaties van een 3M product kunnen beïnvloeden, is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor de beoordeling van het 3M product. Ook kan alleen de gebruiker bepalen of het product geschikt is voor een specifiek doel en voor de manier waarop de gebruiker het gebruikt.

Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en disclaimer: Tenzij een aanvullende garantie specifiek wordt vermeld op de toepasselijke 3M productverpakking of in de productdocumentatie, garandeert 3M dat elk 3M product voldoet aan de van toepassing zijnde 3M productspecificatie op het moment dat 3M het product levert. 3M BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID OF PASSENDHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN HANDELSGEBRUIK OF -GEWOONTE. Als het 3M product niet voldoet aan deze garantie, dan is de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid, naar goeddunken van 3M, vervanging van het 3M product of terugbetaling van de aankoopprijs.

Beperking van aansprakelijkheid: Behalve waar dit verplicht is in de wet is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade door dit 3M product, hetzij indirect, speciaal, incidenteel of als gevolg daarvan (inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, bedrijf en/of goodwill) ongeacht de juridische theorie.

3M en Novec zijn handelsmerken van 3M Company. Blue Sky is een servicemerk van 3M. Gebruikt onder licentie door 3M dochter- en zusterondernemingen.