Netwerken met hulpbronnen voor medewerkers

 • ACTION
  African American Network
  DisAbility Awareness Network
  GLBT+ Network

 • Latino Resource Network
  Military Support Network
  Native American Network
  New Employee Opportunity Network

 • Team Austin
  Women’s Leadership Forum


3M-infographic voor vrouwen wereldwijd

Informatiebronnen - Alleen V.S.

Luisterhulpmiddelen - V.S.

Aanpassingsverzoeken - V.S.

3M-richtlijnen voor geslachtsveranderingen - V.S.


Medewerkers van 3M Singapore
Hier doen we het samen.

Inclusie bij 3M

Hier kunt u helpen om een betere wereld te maken. We passen wetenschap toe door samen te werken en zo het leven van mensen dagelijks te verbeteren. We zijn een nieuwsgierige en creatieve groep mensen die met hun ideeën de toekomst veranderen.

3M heeft vestigingen in meer dan zeventig landen, met meer dan 35.000 medewerkers in de V.S. en bijna 55.000 in de rest van de wereld. We scheppen een inclusieve omgeving waar onze mensen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen en vrij zijn om te creëren en innoveren.

Binnen 3M is diversiteit essentieel voor innovatie. We zoeken naar en waarderen de verschillen in mensen: in denken, ervaring, etniciteit, leeftijd, geslacht, persoonlijke overtuiging, persoonlijkheid en stijl. De verschillende vaardigheden, ervaringen en capaciteiten van onze mensen zijn bepalend voor het succes van ons bedrijf en houden het bedrijf relevant.

Diversiteit is het verschil en inclusie is het gebruikmaken van deze verschillen.
 • Mensen


  We zoeken naar en waarderen de verschillen in mensen: in denken, ervaring, etniciteit, leeftijd, geslacht, persoonlijke overtuiging, persoonlijkheid en stijl. De verschillende culturen, nationaliteiten, achtergronden, inzichten en fysieke en mentale vaardigheden van onze mensen vormen de basis voor onze creativiteit en ideeën. De verschillende vaardigheden, ervaringen en capaciteiten van onze mensen zijn bepalend voor het succes van ons bedrijf en houden ons relevant en afgestemd op onze klanten en markten.

 • Cultuur


  We streven naar een inclusieve omgeving waar medewerkers zich veilig en betrokken voelen en vrij zijn om te maken en innoveren. Inclusiviteit is verweven in ons leiderschapsgedrag. Onze "I’m in-campagne", die in vijftig landen is gelanceerd, is bedoeld om onze cultuur van inclusiviteit te versterken en hierop voort te borduren. We willen dat iedereen bij 3M zich gewaardeerd en vrij voelt om elke dag zichzelf te kunnen zijn.

 • Gemeenschap


  Betrokkenheid bij onze gemeenschappen buiten 3M, is een belangrijk aspect van wat we doen. Door betrokken te zijn in de gemeenschappen waarin we werken en leven, kunnen we geven aan en leren van anderen en voeden we onze passie om ieders leven te verbeteren. Door diversiteit hierbij te omarmen, vergroten we ook de zichtbaarheid van 3M als een prettige plek om te werken, en dit voor allerlei soorten mensen.


Video over inclusie van 3M-medewerkers
View Video

Medewerkers van 3M Italië

Divers talent aannemen

Om er zeker van te zijn dat ons medewerkersbestand representatief is voor onze gemeenschappen en klanten, hebben we het volgende gedaan:
 

 • We zijn strategische partnerschapsrelaties met een groot aantal professionele beroepsverenigingen, hogescholen en universiteiten aangegaan om een divers aanbod aan kandidaten in kaart te brengen
 • We hebben onze medewerkersnetwerken gevraagd deel te nemen aan wervingsactiviteiten op universiteiten
 • Door te investeren in de medewerkers van de toekomst hebben we ons verzekerd van een goede toevoer van talent

Onderwijs en ontwikkeling

 • Student die leest op zijn iPad

  3M-duurzaamheidsrapport

  Ondersteun emancipatie en verrijking om mensen overal de kans te bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
   

  • Doel: met geld en producten investeren in onderwijs-, gemeenschaps- en milieuprogramma's. We blijven investeren om mensen wereldwijd betere toegang te bieden tot wetenschap, technologie, techniek, wiskunde en zakelijke vaardigheden, en om levens te verbeteren door middel van investeringen in milieu-, gezondheids- en veiligheidsprogramma's. Contant geld, productdonaties, sponsoring en vrijwilligerswerk blijven kernonderdelen van onze 3Mgives-strategie. Sinds 1953 hebben we $ 1,4 miljard in contant geld en producten gedoneerd in de gemeenschappen van 3M.
  • Doel: participatie van 100% in ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers om de individuele vaardigheden en die van de organisatie te verbeteren. Onze medewerkers worden aangemoedigd en ondersteund om zich op hun interessegebieden te richten en loopbaantrajecten en -mogelijkheden te ontwikkelen die passen bij hun interesses.
  • Doel: de pijplijn met divers managementtalent verdubbelen om een divers personeelsbestand op te bouwen. Wereldwijd de diversiteit vergroten is een kernonderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. We erkennen dat we door middel van een verdubbeling van ons diverse managementtalent ons team van leidinggevenden ook zullen diversifiëren.


Programma's en evenementen

 • Internationale Vrouwendag
  Internationale Vrouwendag werd in 1977 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het leven geroepen. 3M erkent deze feestag met een wereldwijde viering. 3M'ers worden aangemoedigd die dag rood te dragen en de vrouwen die als inspiratiebron hebben gediend, te erkennen en eren, en nog veel meer. Zie hoe Internationale Vrouwendag op verschillende plaatsen ter wereld is gevierd. Bekijk een globaal overzicht van de wijze waarop 3M Internationale Vrouwendag in 2015 in meer dan 50 landen heeft gevierd en bekijk deze video van de viering in het V.K/Ierland.
 • In 2002 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 21 mei uit tot jaarlijkse Werelddag voor Culturele Diversiteit. In 2011 werd de grassrootscampagne 'Do One Thing for Diversity and Inclusion' gelanceerd om de Werelddag voor Culturele Diversiteit te vieren en mensen wereldwijd aan te sporen concrete maatregelen te nemen om diversiteit te ondersteunen. Bij 3M informeren we onze mensen over de Werelddag voor Culturele Diversiteit en we moedigen ze aan om deel te nemen. Hieronder vindt u een aantal bronnen en ideeën:

  Word lid van GlobeSmart voor gedetailleerde informatie over zaken doen in meer dan 90 landen.

  Laat je inspireren en doe ideeën op met deze lijst.

  Bezoek de pagina Do One Thing for Diversity

  Verenigde Naties

 • De sleutel tot de ontgrendeling van ons diverse potentieel is inclusie. Inclusie leidt tot betrokkenheid, betrokkenheid stimuleert creativiteit, creativiteit resulteert in innovatie en innovatie manifesteert zich als groei. In september worden er evenementen en activiteiten door 3M georganiseerd om te laten zien hoe 3M'ers kunnen bijdragen aan een inclusieve omgeving.

3M-infographic voor Centraal-Amerika

Vrijwilligerswerk

 • 3Mgives-vrijwilligers

  Lees hier meer over vrijwilligerswerk

  Al meer dan 50 jaar is de toewijding aan 3M's vrijwilligerswerk een van onze belangrijkste bijdragen aan de gemeenschappen waarin we wonen en werken. 3M'ers worden aangemoedigd om hun vele talenten en vaardigheden ook ten dienste van hun gemeenschappen te stellen door middel van vrijwilligerswerk. Dankzij ons vrijwilligerswerk worden scholen beter, worden gemeenschappen levendiger en kunnen kinderen uit zeer diverse buurten doorleren.


Geven

3M biedt actieve ondersteuning voor loopbaanverrijkingsmogelijkheden voor mensen met diverse achtergronden. We hebben een lange geschiedenis op het gebied van het leveren van financiële, product- en vrijwillige steun voor op diversiteit gerichte instellingen en non-profitorganisaties. Hiertoe behoren onder andere:

 • Live United-vrijwilligers

  Meer informatie over de wijze waarop 3M gemeenschappen ondersteunt

  United Way
  We steunen het belangrijke werk van United Way al vijftig jaar. Ze blijven de basis vormen voor de door 3M geleverde gezondheids- en sociale diensten.

  Onderwijs

  • We investeren in schoolprogramma's op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde om interesse en succes in deze vakgebieden te stimuleren voor studenten met verschillende achtergronden.
  • We sponsoren universiteitsprogramma's om studenten meer mogelijkheden te bieden en ze te helpen een ingang te vinden en te slagen in de wetenschap, technologie en het bedrijfsleven.

  Kunst en cultuur

  • We financieren en leveren benodigdheden aan het National Museum of the American Indian in Washington, D.C.
  • We zijn een partner van het Smithsonian National Museum of African American History and Culture-project.
  • We ondersteunen vooraanstaande kunstinstellingen die artistieke en culturele diversiteit promoten.

Diverse leveranciers steunen

 • Leveranciers van veiligheidsvesten

  3M identificeert en gebruikt proactief kleine, door minderheden en vrouwen geleide bedrijven.

  Diverse leveranciers:
   

  • Voorzie uw bedrijf van nieuwe energie. Door diversiteit in het leveranciersbestand na te streven, stelt 3M zich open voor innovatie-ideeën en nieuwe manieren van zaken doen, onder andere door unieke strategieën aan te bieden om diverse markten te bereiken.
  • Ze helpen ons niet alleen diverse consumenten effectiever te bereiken, ze zijn onze klanten.
  • Vergroot uw opbrengsten. Bedrijven die eigendom zijn van minderheidsgroepen en vrouwen zijn vaak kleiner en kostenefficiënter dankzij lagere exploitatiekosten. Ze zijn vaak ook flexibel, waardoor ze snel kunnen reageren op zakelijke behoeften.

3M-onderscheidingen

Onze toewijding aan diversiteit

In 2015 werd 3M door Forbes uitgeroepen als een van de beste bedrijven om voor te werken en een van de meest bewonderde bedrijven. Daarnaast hebben we ook de volgende erkenning gekregen voor onze toewijding aan diversiteit:

 • Best Places LGBT

  Best Places to Work for LGBT Equality

  De 2015 Corporate Equality Index van de Human Rights Campaign Foundation is het nationale toetsinstrument voor zakelijke beleidsregels en praktijken met betrekking tot lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele medewerkers. In het CEI-rapport uit 2015 verdienen 366 grote bedrijven, uit vrijwel elke branche en geografische regio, een hoogste score van 100 procent en de onderscheiding 'Best Places to Work for LGBT Equality'.

 • 2020 Women on Boards

  2015 Women on Boards

  2020 Women on Boards is een nationale campagne die zich ten doel heeft gesteld om ervoor te zorgen dat de directies van Amerikaanse bedrijven in 2020 voor minstens 20% uit vrouwen bestaan. In 2010 ergerden twee vrouwen zich aan het gebrek aan vrouwen in de top van het bedrijfsleven en aan het feit dat hier niets in veranderde. Ze richtten daarom een non-profitorganisatie op die belanghebbenden, van de consument tot de Raad van Bestuur, wilde mobiliseren om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven zouden terechtkomen. 2020 Women on Boards wil alle mensen door middel van informatie wijzen op het belang van deze kwestie. Een diverse directie is een betere directie. Diversiteit vormt de basis van Amerika. Wanneer de leiding van een bedrijf meerdere perspectieven herbergt, kunnen betere beslissingen worden genomen voor het bedrijf en de belanghebbenden. Diversiteit vergroot de waarde en leidt tot hogere opbrengsten.

 • HBCU

  HBCU

  De lijst 'Top Supporters of HBCUs' is het resultaat van een enquête onder de decanen van de veertien bij ABET aangesloten HBCU-ingenieursprogramma's (Historically Black College and University) en de AMIE (Advancing Minorities’ Interest in Engineering), een alliantie tussen het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. In de enquête worden deze personen gevraagd om aan te geven van welke bedrijven en overheids- of non-profitorganisaties hun scholen de meeste steun hebben ontvangen. Bij het invullen van deze jaarlijkse enquête houden de instellingen rekening met de volgende factoren: steun voor de modernisering en verbetering van de infrastructuur, onderzoeks- en mentorprojecten, participatie in adviesraden, mogelijkheden voor faculteitsontwikkeling, beurzen, studentenprojecten, stipendia, mogelijkheden voor samenwerking en loopbaanmogelijkheden.

 • Calvert Investments

  Calvert Investments

  Calvert gelooft dat bedrijven die zichzelf ertoe verplichten een eerlijke en rechtvaardige werkomgeving te bieden hier uiteindelijk alleen maar baat bij zullen hebben, zowel op de werkvloer als op de markt. Op basis van deze zienswijze blijft Calvert de praktijken op het gebied van diversiteit van de multinationals en andere bedrijven in de Standard & Poor’s 100 Index (S&P 100) beoordelen. Op basis van een grondige methodologie bekijken we de beleidsregels, programma's en prestaties van deze bedrijven, geven we aan welke bedrijven voorop lopen en juist achterblijven, en geven we aanbevelingen om bedrijven te helpen bij het identificeren en corrigeren van operationele tekortkomingen.

 • NSBE

  2016 – National Society of Black Engineers – Chairman’s Award

  Elk jaar erkent de National Society of Black Engineers (NSBE) zijn meest toegewijde partners die voortdurend een onmeetbare toewijding aan onze missie (een toename in het aantal cultureel verantwoorde zwarte technici die op wetenschappelijk niveau excelleren, professioneel succes hebben en een positieve invloed op de gemeenschap hebben) demonstreren. Een van de meest prestigieuze onderscheidingen van de NSBE, de Chairman’s Award, wordt uitgereikt aan een organisatie die excelleert als investeerder in de Society. Het resultaat van deze investeringen beïnvloedt gemeenschappen wereldwijd om ervoor te zorgen dat zwarte mensen toegang krijgen tot ingenieurs beroepen, kunnen studeren en professioneel succesvol kunnen zijn.

 • ESGR Freedom Award

  ESGR Freedom Award

  De Freedom Award is de hoogste erkenning die aan werkgevers kan worden gegeven voor hun steun aan medewerkers die tevens dienen in de National Guard en reservestrijdkrachten.

 • Best Places to Work for People with Disabilities

  Best Places to Work for People with Disabilities

  De Disability Equality Index is een nationaal, transparant, jaarlijks toetsinstrument dat bedrijven een mogelijkheid biedt om een objectieve beoordeling van hun algehele beleidsregels en praktijken met betrekking tot de inclusie van mensen met een handicap te ontvangen. Het is een ambitieus, informatief en erkennend instrument dat veel verder gaat dan wettelijk is voorgeschreven en bedrijven wijst op mogelijke verbeterpunten en deze bedrijven tegelijkertijd aanmerkt als bedrijven waar diversiteit en inclusie belangrijk zijn.


Volg ons
Wijzig land
België - Français | Nederlands