arts die een jongen in het ziekenhuis ondersteunt

Bestrijd postoperatieve wondinfecties op elke manier.

Leren

In de gezondheidszorg wordt vaak gesproken over postoperatieve wondinfecties, maar wat zijn ze en waarom is het belangrijk dat artsen er alles aan doen om deze te voorkomen?

 • Glimlachende artsen in een klaslokaal

  3M Health Care Academy: eLearning-module Postoperatieve wondinfecties.

  Deze online module beschrijft postoperatie wondinfecties, de prevalentie en de gevolgen ervan voor patiëntresultaten en bedrijfskosten.


Leiden

Als arts wilt u uw patiënten zo goed mogelijk behandelen, wat soms betekent dat u van praktijk verandert om u aan nieuwe processen of technologieën aan te passen. Verandering is echter niet altijd eenvoudig en er zijn vaak obstakels die moeten worden overwonnen. Deze samenvatting bestaat uit een stapsgewijze handleiding en nuttige tips zodat u obstakels voor verandering in de klinische praktijk kunt begrijpen, vaststellen en overwinnen.

 • drie artsen die elkaar ontmoeten - boven

  Hoe u klinische praktijken kunt veranderen: obstakels voor verandering begrijpen, vaststellen en overwinnen.

  • Hoe u klinische praktijken kunt veranderen.
  • Obstakels voor verandering begrijpen, vaststellen en overwinnen.
   Zelfs wanneer veranderingen in een organisatie noodzakelijk zijn, kunnen aarzelende personen en ingeburgerde processen vaak de vooruitgang blokkeren.
  • Obstakels voor verandering begrijpen
   De cruciale, eerste stap is erkennen dat er überhaupt iets moet veranderen. Dit kan worden bemoeilijkt door zorgverleners die deze veranderingen beschouwen als nadelig voor hun eigen belangen of in conflict met jarenlange opvattingen.
  • Andere obstakels voor verandering kunnen worden verdeeld in twee groepen: praktische obstakels zoals leveringsproblemen of een gebrek aan middelen of personeel, en externe obstakels waarover men geen controle heeft. Daartoe behoren een ongunstig financieel klimaat of politieke omgeving waardoor zorgverleners aarzelen om nieuwe ideeën te accepteren.
  • De obstakels voor verandering vaststellen
  • Hiertoe behoren gespreken met belangrijke personen met de kennis en autoriteit om nieuwe manieren te ontdekken. U zou ook brainstormsessies of focusgroepen kunnen gebruiken, vragenlijsten verspreiden of gewoon het huidige gedrag in de klinische praktijk observeren om te zien waar weerstand aanwezig is.
  • De obstakels voor verandering overwinnen
   Om de vastgestelde obstakels met succes te overwinnen, hebt u o.a. een combinatie van ondersteuning door invloedrijke personen en training nodig.
  • Opinieleiders kunnen zeer overtuigend zijn bij het inspireren van zorgverleners om hun koers te wijzigen. Ook patiënten die nu goed op de hoogte zijn van hun eigen medische problemen op basis van informatie verkregen op het internet, kunnen beslissingen over hun eigen zorg beïnvloeden.
  • Training kan vele vormen aannemen zoals conferenties, workshops, cursussen en de verspreiding van traditionele opleidingsmaterialen.
  • Een verandering realiseren
   Nadat de obstakels zijn begrepen, vastgesteld en overwonnen, bent u nu in staat om de verandering te realiseren en nieuwe beste praktijken te definiëren en zo de kwaliteit te verbeteren.
  • Download de PDF "Klinische praktijken veranderen"

Handelen

Met een schat aan klinisch bewijsmateriaal, richtlijnen en aanbevelingen die wereldwijd beschikbaar is, is het voor artsen soms moeilijk om vast te stellen welke relevant zijn voor het verbeteren van hun klinische praktijk en patiëntresultaten.

 • Artsen die notities maken

  Samenvatting van Europese richtlijnen.

  Met onze samenvatting van klinische richtlijnen kunt u de belangrijkste aanbevelingen vinden die door experts en professionele verenigingen in Europa zijn gepubliceerd ter ondersteuning van artsen bij het voorkomen van postoperatieve wondinfecties en onbedoelde perioperatieve hypothermie. Vergelijk nu uw huidige klinische praktijk met de richtlijnen!

  Vul onderstaand formulier in en ontvang de Samenvatting van klinische richtlijnen.


 • Vul dit formulier in en ontvang de Samenvatting van klinische richtlijnen.


  Alle velden zijn verplicht, tenzij deze zijn gemarkeerd als optioneel


  Vul dit formulier in waarmee u 3M toestemming geeft om de Samenvatting van klinische richtlijnen naar u te e-mailen. Deze wordt per e-mail naar u gezonden ongeacht of u een uitdrukkelijke opt-in voor 3M-communicatie hebt afgegeven. Als u ook toekomstige nieuwsberichten en updates van 3M wilt ontvangen, moet u het onderstaande selectievakje inschakelen.

 • Ontvangt u al informatie van ons? Wij hebben altijd veel nieuwe informatie te melden, dus laat u alstublieft blijken dat u onze communicatie waardeert door het onderstaande vakje aan te vinken.
 •  
 • Verzenden Verzenden

Hartelijk dank dat u ons uw gegevens hebt verstrekt.

Wij zullen het door u gewenste document naar u e-mailen.

Onze excuses...

Er heeft zich een fout voorgedaan – gelieve op een later moment nogmaals te proberen...

Volg ons
Wijzig land
België - Français | Nederlands